MDRS Survey

Please take part in our survey on the experiences of patients and families living with rare disorders in Malaysia. Your participation is very important because there is only a small number of patients and families with rare disorders. We need your input so that we can obtain sufficient replies to compile a report that can be used to engage with relevant stakeholders.

Kindly complete the survey form by 18 October 2013.

Your information will be treated in such a way as to preserve anonymity. If you have any questions, please contact Ms Chew Anna at 019-7714543 or Mr Greg at 012-3220492.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sukacita sekiranya tuan/puan melapangkan masa dengan menjawab borang soal selidik ini. Penyertaan tuan/puan adalah sangat penting kerana hanya terdapat sebilangan kecil pesakit dan keluarga yang menghidapi penyakit jarang jumpa. Kami berharap dapat menyediakan satu lapuran berdasarkan maklumat yang diterima untuk dibawa bincang dengan pihak yang berkenaan.

Kerjasama tuan/puan dipohon agar dapat mengisi borang soal selidik sebelum atau pada 18 Oktoher 2013.

Butir-butir peribadi tuan/puan akan dirahsiakan. Jika tuan/puan mempunyai sebarang pertanyaan, sila ajukan kepada Cik Chew Anna di talian 019-7714543 atau En. Greg di talian 012-3220492.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Person with Rare Disorder(s)/ Patient

  Pesakit dengan Penyakit Jarang Jumpa
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Parent

  Ibu atau Bapa
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question