แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการ สพป.ชลบุรี เขต 1

คำชี้แจง : 1. ข้อมูลจากการแสดงความพึงพอใจของท่านจะไม่มีผลต่อการปฏิบัติงานของท่าน
2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจะนำไปพัฒนาและปรับปรุงด้านดัชนีบ่งชี้คุณภาพ ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ในภาพรวมเท่านั้น
3. คำชี้แจงในการตอบ
ตอนที่ 1 ให้ทำเครื่องหมาย ในช่องแสดงสถานภาพผู้ตอบแบบประเมิน
ตอนที่ 2 ให้ทำเครื่องหมาย ในช่องระดับความพึงพอใจให้ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
ตอนที่ 3 เสนอความคิดเห็น
ซึ่งความหมายของระดับความพึงพอใจ มีดังนี้
5 = พึงพอใจมากที่สุด 4 = พึงพอใจมาก 3 = พึงพอใจปานกลาง 2 = พึงพอใจน้อย 1 = พึงพอใจน้อยที่สุด
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต ๑. Report Abuse