Registreringsskjema kulturminner i Osen kommune

Et kulturminne er alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til. Det kan f.eks. være: handelssteder, ferdselsårer, skoler, forsamlingshus, brygger, naust, gravrøyser, gårder, m.v.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Kulturminnet representere epoker/faser med særlig betydning for historien/utviklingen
  Kulturminnet er knyttet til virksomheter med særlig betydning for historien
  Kulturminnet er knyttet til hendelser eller begivenheter med særlig betydning for historien.
  Kulturminnet er knyttet til personer med særlig betydning for historien.
  Kulturminnet har særlig arkitektonisk og arkitekturhistorisk verdi
  Kulturminnet har særlig betydning som kilde til historien der det finnes få eller ingen skriftlige kilder
  Kulturminnet har særlig betydning som ressurs for lokal utvikling og verdiskaping
  Please enter one response per row
  This is a required question