Wanna join the Saola accelerator program? Send us your application! / Nộp hồ sơ tham gia Saola Accelerator tại đây
Once you finish this form, please also e-mail your pitch deck to vietnam@500startups.com.

This 5-minute form is our first step to get to know you. We intend to start reviewing early bird applications in the first week of January 2019. Please excuse any delay in our response and be assured that you will hear from us as soon as possible.

__
Sau khi điền form, đừng quên email pitch deck của bạn tới vietnam@500startups.com. Chúng tôi sẽ xem xét hồ sơ sau hạn nộp đơn và trả lời kết quả cho từng công ty.
Personal Information / Thông tin cá nhân
Full Name / Họ tên đầy đủ *
Email Address / Địa chỉ email *
Company Information / Thông tin công ty
Startup Name / Tên công ty *
Please enter "NA" if you have not registered a company yet / Trả lời "NA" nếu chưa đăng ký công ty
Company Website, Link to App on Google Play or App Store / Website công ty hoặc đường link tới ứng dụng trên Google Play hoặc App Store *
Product Name / Tên sản phẩm *
Please enter "NA" if you do not have a name for your product yet / Trả lời "NA" nếu chưa có tên sản phẩm
Product Description (<500 characters) / Mô tả sản phẩm (dưới 500 ký tự) *
Are you the founder, or one of the founders, of this startup? / Bạn có phải là người sáng lập hoặc đồng sáng lập công ty? *
Is/Are the founder(s) Vietnamese or overseas Vietnamese? / (Những) người sáng lập là người Việt hoặc gốc Việt? *
Is your team, or part of your team, located in Vietnam? / Đội ngũ công ty, hoặc một phần đội ngũ, hiện đang có mặt tại Việt Nam? *
Do you target the Vietnam market? / Công ty có hướng tới thị trường Việt Nam hay không? *
Wrapping it up (for now) / Một số câu hỏi cuối cùng
How did you hear about us? / Bạn biết đến chúng tôi từ đâu?
Is there anything else we should know about you, your company, or your interest in the Saola accelerator program? / Bạn còn muốn chia sẻ thêm điều gì về bản thân, công ty, hay nguyện vọng tham gia Sao Accelerator không?
Submit! / Nộp đơn!
Reminder: don't forget to e-mail your pitch deck to vietnam@500startups.com / Đừng quên gửi pitch deck của bạn tới vietnam@500startups.com
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of 500 Startups. Report Abuse