Inscripció Servei d'Acollida
Benvolguts/des,

Si necessiteu fer ús del servei d'acollida, us podeu inscriure al següent formulari
(És obligatori per tots/es els/les usuaris/es del servei d'acollida, tant fixes com ocasionals, per poder tenir les dades de l'alumne i per poder contactar amb les famílies. Si no es complimenta aquesta sol.licitud no es podran quedar al servei)
Sign in to Google to save your progress. Learn more
En/Na (Nom i Cognoms mare/pare/tutor/a) *
Amb NIF núm *
Sol.licita el servei d'acollida per/pels l'alumne/s (Nom, Cognoms , Curs i Classe  del/s alumne/s) *
En l'horari: *
Required
Ús del servei *
Telèfon de contacte *

Núm. Compte (IBAN):

*
Altres telèfons, noms i parentescs
Correu electrònic
Autoritzo que les següents persones (Nom, Cognoms, parentesc i NIF) puguin recollir el/la nen/a
(La signatura del present document suposa la certificació que són certes les dades exposades i el coneixement de les condicions de la normativa de funcionament del servei d'acollida)
Tractament de dades
"Les dades de caràcter personal que ens proporciona a l´ASSOCIACIÓ DE  FAMÍLIES D'ALUMNES DE L’ESCOLA ABEL FERRATER seran incloses i tractades en el nostre fitxer de conformitat amb allò establert en la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Aquestes dades únicament seran tractades per a les finalitats directament relacionades amb les funcions legítimes de l´AFA.Vostè té dret a accedir, cancel·lar, oposar-se o rectificar les seves dades de caràcter personal recopilades en el nostre fitxer, segons el previst per la normativa aplicable, comunicant-ho mitjançant un escrit dirigit a l´AFA, a la nostra adreça al c/Abel Ferrater nº3, La Selva del Camp, 43470, adjuntant fotocopia del DNI. Només l’AFA accedirà a aquesta informació i en supòsits excepcionals col·laboradors exclusivament per la prestació d’un servei, en els termes de l’art. 12 LOPD, sense que això comporti en cap cas una comunicació de dades. Les úniques cessions que es realitzen són les exigides per Llei i les necessàries per als cobraments corresponents a les entitats bancàries, al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i a l´Ajuntament de La Selva del Camp per obtenir subvencions, al Consell Esportiu del Baix Camp  en cas de practicar un esport que ho requereixi, a l’entitat asseguradora per la pòlissa d’accidents i a l’Escola Abel Ferrater  per col·laboracions amb la mateixa."

Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.