ลงทะเบียนงาน Android Control Hardware เดือนพฤศจิกายน

รายละเอียด
สำหรับท่าน ผู้ที่สนใจ พัฒนา Android เพื่อควบคุม Hardware ต่างๆ และ Arduino และ Internet of Things ตลอดจนการติดต่อ กับอุปกรณ์อื่นๆ เช่น Arduino Microcontroller ,Raspberry Pi หรือ Microcontroller ตระกูลอื่นๆ เช่น ST Micro ,Micro Chip และ IoT

เหมาะสำหรับ คนที่มีพื้นฐานเขียน ภาษา Android หรือ JAVA และ ภาษาอื่นๆ มาแล้วบ้าง ก็จะดี

แต่ก็ ไม่ได้เน้น เขียน Code มากนัก ให้ตัวอย่าง Source Code ทั้ง Android และ Arduino แล้วนำมา RUN ให้ทำงานได้ เพื่อไปต่อยอดพัฒนา ต่อๆ ไปได้เลย


วันที่เรียน : วัน เสาร์ - อาทิตย์ ที่ 21 - 22 พฤศจิกายน 2558
สถานที่เรียน : Silom Space http://silomspace.com/contact-us/

จำนวนเพียง 8 ท่าน ค่าลงทะเบียน 3900 บาท
( โปรโมชั่นพิเศษ 4 คนแรก ราคาเพียง 2900 บาท สำหรับบุคคลธรรมดา ถ้าเป็นหน่วยงานราชการ เอกชน ราคาปกติ )
( ราคาพิเศษ สำหรับ นักศึกษา 2500 บาท ( 2 ที่ ไม่เกิน ปริญญาตรี )


กำหนดการ 2 วัน
วันเสาร์ ที่ 21 พฤศจิกายน 2558
9.00 - 10.00 น. Android Hardware Introduction.
10.00 - 12.00 น. การใช้งาน Android Hardware ต่างๆ เช่น Camera GPS, NFC

12.00 - 13.00 น. พักเทียง
13.00 - 14.00 น. Work Shop การควบคุม Hardware ต่างๆ เช่น Camera GPS, NFC
14.00 - 15.00 Introduction to Arduino
15.00 - 16.00 Work Shop การควบคุม ติดต่อ Android กับ Arduino ผ่านทาง USB, Bluetooth, WiFi


วันอาทิตย์ ที่ 22 พฤศจิกายน 2558
9.00 - 10.00 รู้จักและการใช้งาน Internet of Things ( IoT )
11.00 - 11.30 Internet of Things Protocol รูปแแบการสื่อสารของ IoT
11.30 - 12.00 รู้จัก IoT Cloud Service ( CloudMQTT,ThingSpeak,IBM BlueMix, PubNub )

12.00 - 13.00 พักเที่ยง
13.00 - 14.00 Work Shop IoT Cloud Service ( CloudMQTT,ThingSpeak,IBM BlueMix, PubNub )
14.00 - 15.00 Work Shop การควบคุม เชื่อมต่อกับ Internet of Things ( IoT ) กับ Arduino และ Android ด้วย IoT Cloud Service
15.00 - 16.00 Q&A


** หมายเหตุใช้ โปรแกรม Android Studio และ Arduino IDEในการเรียน การสอน
** เตรียมเครื่อง Android พร้อมสาย data ที่ใช้งานมาด้วย
** ถ้าท่านใดมี Hardware Arduino ที่จะนำมาควบคุม ก็ให้เตรียมมาด้วย ส่วนท่านที่ไม่มี ทางเรามีเตรียม Hardware เตรียมไว้ให้ทดลอง
** จะต้องเตรียม Notebook มาเองเพื่อใช้ในงาน โดยสามารถใช้ได้ทั้ง Window และ Macbook
** RAM อย่างน้อย 4 GB

เมื่อลงทะเบียนแล้ว ชำระเงินบัญชีธนาคาร กรุงไทย
ชื่อบัญขี อดุลย์ นันทะแก้ว ออมทรัพย์
เลขที่ 982-630-6479 สาขา เซ็นทรัล พระราม9
แจ้งชำระเงินแล้ว ที่ amphancm@gmail.com หรือ โทร 081-645-2400


ติดต่อ อดุลย์ นันทะแก้ว 081-6452400
LINE : adunfong
FaceBook : https://www.facebook.com/adun.nantakaew

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://softpowergroup.net/android-arduino-iot-nov58/


แผนที่ ของสถานที่อบรม
http://silomspace.com/contact-us/

Last Update 27 Oct 2015

  This is a required question
  Must be a valid email address
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question