KHẢO SÁT Ý KIẾN VỀ CHUẨN ĐẦU RA VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH QUẢN TRỊ MARKETING _chương trình Chất lượng cao
Đây là phiếu khảo sát do các giảng viên khoa Marketing _trường Đại học Tài chính - Marketing thực hiện,
Những ý kiến trả lời của anh/chị sẽ được nghiên cứu để sử dụng trong công tác cải tiến chương trình đào tạo ngành quản trị Marketing thuộc Khoa Markeitng, trường Đại học Tài chính - Marketing
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI KHẢO SÁT
MỌI THÔNG TIN ANH/CHỊ CUNG CẤP ĐỀU RẤT QUÝ GIÁ ĐỐI VỚI CHÚNG TÔI. CHÚNG TÔI CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN VÀ CÂU TRẢ LỜI CỦA ANH/CHỊ
CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ HỢP TÁC CỦA ANH/CHỊ
Tên công ty anh chị đang làm việc *
Your answer
Số điện thoại của anh/chị *
Your answer
KHẢO SÁT VỀ "CHUẨN ĐẦU RA" CHO CTĐT
Chuẩn đầu ra là những mục tiêu mà ngành đào tạo muốn sinh viên đạt được khi hoàn tất CTĐT. Dưới góc độ là doanh nghiệp các anh chị hãy cho những ý kiến của các anh chị về chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo
Anh/chị vui lòng đọc "chuẩn đầu ra" và trả lời câu hỏi khảo sát bên dưới
Với góc độ là doanh nghiệp sử dụng lao động trên thị trường, Theo anh chị chuẩn đầu ra của ngành Quản trị Marketing có đáp ứng được sự mong đợi của doanh nghiệp anh chị? *
Chuẩn đầu ra của ngành Quản trị Marketing có đáp ứng được yêu cầu của thị trường lao động? *
Anh/chị đề nghị Khoa bổ sung điều gì vào Chuẩn đầu ra của ngành Quản trị Marketing ?
Your answer
Anh/chị nhận thấy điều gì hay chuẩn nào trong Chuẩn đầu ra của chuyên ngành Quản Trị Marketing là không cần thiết hoặc chưa thích hợp và đề nghị Khoa nên xóa bỏ. Tại sao?
Your answer
KHẢO SÁT "CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO"
Đây là việc sắp xếp, phân bổ thời lượng và khối kiến thức trong chương trình đào tạo của ngành
Anh/Chị vui lòng đọc cấu trúc CTĐT sau để trả lời khảo sát
Theo anh/chị cấu trúc của CTĐT gồm 4 khối kiến thức 139 TÍN CHỈ (TC) gồm: kiến thức giáo dục đại cương (36TC), kiến thức cơ sở ngành (18TC), kiến thức cơ sở khối ngành (6TC); Kiến thức bổ trợ (12TC); Kiến thức chung của ngành (29TC); Kiến thức chuyên ngành (24); thực tập (8TC) là hợp lý? *
Anh/chị cho rằng các môn học trong CTĐT hiện nay của Khoa đều góp phần vào việc đạt Chuẩn đầu ra của sinh viên? *
Anh/chị nghĩ rằng Khoa cần thêm nội dung/môn học nào vào CTĐT thì anh/chị mới có thể đạt được Chuẩn đầu ra khi hoàn tất CTĐT?
Your answer
Anh/chị nghĩ rằng Khoa cần thêm nội dung/môn học nào vào CTĐT thì anh/chị mới có thể đạt được Chuẩn đầu ra khi hoàn tất CTĐT
Your answer
Anh/chị nghĩ rằng Khoa cần thêm nội dung/môn học nào vào CTĐT thì sinh viên mới có thể đáp ứng được yêu cầu của thị trường lao động sau khi tốt nghiệp?
Your answer
Ý kiến và đề nghị khác
Your answer
KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Với chương trình đào tạo Quản Tri Marketing anh chị được đọc. Thể hiện mức độ đồng ý của anh/ chị cho các nội dung phát biểu bên dưới với qui ước: 1 - Hoàn toàn không đồng ý; 2 - Hơi không đồng ý; 3 - Bình thường; 4 - hơi đồng ý; 5 - Hoàn toàn đồng ý. *
1
2
3
4
5
Những kiến thức, kỹ năng & phẩm chất mà sinh viên đại học được từ chuyên ngành là cần thiết cho công việc thực tế
Chương trình đào tạo có mục tiêu rõ ràng, cụ thể, cấu trúc hợp lý và được thiết kế một cách có hệ thống
Chương trình đào tạo đáp ứng linh hoạt nhu cầu nhân lực của thị trường lao động
Chương trình đào tạo là cập nhật, đổi mới của chương trình đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội
Các môn học trong chương trình chương trình đào được tổ chức một cách có hệ thống
Sự phân bổ thời lượng giữa lý thuyết và thực hành
Thời lượng dành cho sinh viên rèn luyện các kỹ năng mềm
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service