Přihláška "Děti na startu Metylovice a Pržno 2020/2021"
Přihláška Děti na startu 2020/2021
Email address *
Jméno dítěte *
Adresa *
Rodné číslo *
Název školky + oddělení *
Mám zájem o lekci: *
Required
Docházka dětí *
Required
Kontakt na rodiče - mobil *
Potvrzuji, že dítě je zcela zdrávo a může cvičení Děti na startu navštěvovat. *
Podmínky
Platba za 1. pololetí činí 1275,-Kč (celkem za 15 lekcí á 85,-Kč/lekce v období říjen - leden), splatná do konce října.
Platba za 2. pololetí činí 1275,-Kč (celkem za 15 lekcí á 85,-Kč/lekce v období únor - květen), splatná do konce ledna.
Číslo účtu: 400400409/2010, vzkaz pro příjemce: jméno dítěte + název MŠ.

Beru na vědomí, že v době prázdnin a státních svátků se necvičí, přičemž však uvedený počet lekcí viz.výše je garantován (v případě zrušených lekcí se tyto posunou na nejbližší pracovní tréninkový den).

Souhlasím se storno podmínkami: Adekvátní část poplatku se vrací pouze v případě absence čtyř po sobě jdoucích lekcí. O vrácení platby je nutno zažádat nejpozději do 20.2.2021 za 1.pololetí nebo do 31.5.2021 za 2.pololetí. Částku je možno po dohodě přesunout na další období. V případě přerušení/zrušení cvičení ze strany organizátora z důvodu vyšší moci, se vrací 70% z nevychozených lekcí za dané období.

Souhlasím s registrací svého dítěte do spolku Pohybová všestrannost, z.s., který organizuje tento kurz. Členský poplatek činí 100,-Kč/kalendářní rok a je součástí celkového poplatku za cvičení v 1. pololetí (za členství v roce 2020) a ve 2. pololetí (za členství v roce 2021).

Souhlasím s použitím fotografií a video záznamů pořízených na kurzech a akcích projektu "Děti na startu" a spolku Pohybová všestrannost, z.s., na nichž je zachyceno mé dítě.

Organizátor: spolek Pohybová všestrannost, z.s.
Zastoupen: Mgr. Jana Svatošová
Kontakt: info@pohybovavsestrannost.cz
Tel.: 605 007 322
*
DOBROVOLNÉ! Zdarma tričko s logem Děti na startu a bezplatné pojištění (pouze pro děti přihlášené do 10.10.2020)
Pro získání trička zdarma je nutná registrace dítěte pod iniciativu Česko se hýbe, tj. Český svaz aerobiku a fitness FISAF.cz, z.s., = autora projektu "Děti na startu". Tato registrace stojí 100,-Kč na školní rok a je hrazena zvlášť na účet místního organizátora Pohybová všestrannost, 400400409/2010 (uvedťe jméno dítěte FISAF). Místní organizátor Pohybová všestrannost, z.s. tuto částku za registraci převede v plné výši na účet autora projektu. Děti, které budou mít uhrazenu tuto dobrovolnou registraci obdrží tréninkové tričko a deníček sportovce.
Registrace pod iniciativou Česko se hýbe *
Required
GDPR
INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
a
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“)

Jsem informován/a, že v souvislosti s mým členstvím v klubu - spolku Pohybová všestrannost, z.s., Tovární 486/7, Ostrava, 709 00, IČ: 04906187
(dále jen „Správce“),


je tento povinen na základě §3a odst. 3 zákona 115/2001 Sb. o podpoře sportu (dále jen „ZOPS“) zpracovávat moje
1. jméno a příjmení,
2. datum narození, rodné číslo
3. adresu místa pobytu,
4. u cizince také adresu místa, kde se převážně zdržuje a státní občanství.

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění apod.).

Jsem informován/a, že na základě §3a odst. 6 ZOPS budou zpracovávány a uchovávány Osobní údaje dle bodu 1 až 4 po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován/a.

Jsem informován/a, že na základě oprávněného zájmu Správce budou Osobní údaje pro účel vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován/a.

Beru na vědomí, že Správce předává Osobní údaje těmto Zpracovatelům:
• příslušnému sportovnímu Svazu – Český svaz aerobiku a fitness FISAF.cz, z.s.
• České unii sportu
• MŠMT
• příslušným orgánům státní správy a samosprávy,

a to za účelem
• vedení evidence členské základny
• identifikace na tréninkových jednotkách
• žádosti o dotace

Jsem informován o tom, že v případně odmítnutí poskytnutí výše zmíněných Osobních údajů se nemohu stát členem výše zmíněného klubu.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
A ÚDAJŮ VAŠEHO DÍTĚTE

Souhlasím, aby na základě čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení zpracoval Správce (výše zmíněný klub)
• fotografie,
• videa,
• zvukové záznamy,
• sportovní výsledky

za účelem
• marketingu (zejména v propagačních materiálech, letácích),
• prezentace na webu,
• prezentace na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, Twitter apod.),
• prezentace ve výroční zprávě a dalších informačních materiálech.

Dále souhlasím, aby Správce zpracoval
• telefonní číslo zákonného zástupce
• e-mail zákonného zástupce
• rodné číslo dítěte
za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění apod.).

Souhlasím, aby mé Osobní údaje a údaje mého dítěte byly zpracovávány a uchovávány po celou dobu trvání účelu zpracování (tedy i po tom, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován).

Souhlasím, aby Správce předal Osobní údaje těmto Zpracovatelům:
• příslušnému sportovnímu Svazu – Český svaz aerobiku a fitness FISAF.cz, z.s.
• České unii sportu
• MŠMT
• příslušným orgánům státní správy a samosprávy

Jsem srozuměn/srozuměna se svým právem:
• mít přístup ke svým Osobním údajům (dle čl.15 Nařízení),
• požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení),
• na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 Nařízení,
• na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení,
• na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení,
• odvolat tento Souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení,
• podat proti Správci údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení.
Prohlašuji, že jsem si text výše uvedeného GDPR informací a souhlasu pečlivě přečetl/přečetla, obsahu rozumím a souhlasím s ním. To stvrzuji mým souhlasem *
Děkujeme a těšíme se na cvičení :-)
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy