บริการถ่ายภาพ กิจกรรม/โครงการ ต่างๆ
กรุณากรอกแบบฟอร์มนี้เพื่อขอความเพื่อขอใช้บริการถ่ายภาพ กิจกรรม/โครงการต่าง หรือแชร์ภาพถ่ายกิจกรรม/โครงการ

กรุณาส่งคำขอใช้บริการหนึ่งสัปดาห์ก่อนวันที่จัดกิจกรรมหรือโครงการ และจะได้รับการจัดลำดับความสำคัญตามเป้าหมายทางการตลาดของคณะและการจองครั้งแรกเพื่อให้บริการก่อนตามลำดับ

หากคุณมีความต้องการเร่งด่วนโปรดติดต่อผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร (ฝ่ายประชาสัมพันธ์และฝ่ายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) ที่ 7907
ชื่อผู้ขอใช้บริการ *
อีเมล์ผู้ขอใช้บริการ *
เบอร์โทรผู้ขอใช้บริการ *
ชื่อกิจกรรม / การประชุม / เรื่อง สำหรับการถ่ายภาพ *
31/5000คำบรรยายภาพสำหรับการโพสต์ออนไลน์ของคุณ *
ตำแหน่ง สถานที่ ของกิจกรรม / โครงการ / การประชุมของคุณ *
วันที่ของกิจกรรม / โครงการ / การประชุมของคุณ *
MM
/
DD
/
YYYY
เวลาของกิจกรรม / โครงการ / การประชุมของคุณ *
Time
:
รายการวันที่สำรองและ / หรือเวลาที่สามารถถ่ายภาพได้ *
เวลาเฉพาะภายในเหตุการณ์เมื่อต้องการรูปถ่าย *
ใครคือกลุ่มเป้าหมายของรูปภาพ?
หมายเหตุอื่น ๆ เกี่ยวกับคำขอของคุณ
โปรดระบุการเชื่อมโยงหลายมิติของเอกสารสนับสนุน / โปสเตอร์เหตุการณ์ (ถ้ามี)
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Psu.ac.th. Report Abuse