WORKSHOP MLADÝCH NOVINÁROV

Vyplnením prihlášky sa záväzne prihlasujem na WORKSHOP MLADÝCH NOVINÁROV, ktorý sa uskutoční v termíne od 22. do 23. septembra 2017 v Nitre, hotel Zobor.
Prihlášku vypĺňajú všetci záujemcovia o workshop, za každú osobu samostatne: žiak, učiteľ, rodič alebo zákonný zástupca žiaka, ktorý ho bude sprevádzať počas workshopu.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question