PHIẾU LẤY Ý KIẾN PHẢN HỒI VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ SINH VIÊN

Thực hiện hướng dẫn 5077/HD-ĐHQGHN nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, xin anh/ chị cho biết ý kiến đánh giá của mình về cơ sở vật chất nhà trường, cũng như về chất lượng hoạt động hỗ trợ đào tạo và nghiên cứu khoa học, hỗ trợ sinh viên tại ĐHNN-ĐHQGHN, năm học 2016-2017. Mọi ý kiến đóng góp của anh/ chị chỉ được sử dụng vào mục đích nghiên cứu và hoàn toàn giữ bí mật. Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của anh/chị.

  Hướng dẫn điền phiếu khảo sát

  - Với khảo sát này, anh/chị cần tham gia khảo sát và nộp phiếu 1 lần. - Kí hiệu của câu hỏi bắt buộc phải trả lời: * (dấu hoa thị đỏ). - Các phần trả lời dạng viết, vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu. - Bấm vào nút Submit sau khi đã hoàn tất khảo sát. - Khảo sát chỉ được hoàn tất khi trên màn hình hiện lên ô hình chữ nhật trong đó có nội dung: "Your response has been recorded".
  This is a required question
  This is a required question

  PHẦN A: THÔNG TIN CHUNG VỀ NGƯỜI HỌC

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Must contain
  This is a required question

  PHẦN B: NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Xin cảm ý kiến đóng góp quý báu của anh/chị!

  Mời anh/chị tiếp tục tham gia đánh giá các môn học.