คุณกับสังคมไทย สนิทกันแค่ไหน
● ถ้าการมีส่วนร่วมกับสังคมในระดับต่างๆ ทำให้เราสนิทใกล้ชิดกับสังคมมากขึ้น...
● ขณะนี้เข้าสู่ปลายปี พ.ศ.2562 เป็นช่วงเวลาที่เราตั้งคำถามกับตัวเองและสังคมอีกครั้ง
=======
● คณะผู้วิจัย ขอสอบถามความคิดเห็นเยาวชนอายุระหว่าง 15-30 ปี ในเรื่อง “การมีส่วนร่วมในกิจการสาธารณะ” ส่วนที่เกี่ยวข้องกับ “วัฒนธรรมการมีส่วนร่วม” และ “ทุนทางสังคม” ของคุณในฐานะเยาวชนคนหนึ่ง
=======
● แบบสอบถาม มีคำถาม 29 ข้อ แบ่งเป็น 6 ส่วน ใช้เวลาประมาณ 6-8 นาที
=======
● การตอบคำถามในครั้งนี้จะมีประโยชน์ต่อการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์การมีส่วนร่วมในกิจการสาธารณะของเยาวชนไทย
● ขอให้ตอบคำถามตามที่คิดจริงๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการศึกษาวิจัย
● คณะผู้วิจัยขอขอบคุณมากๆ ครับ
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy