Akademska solidarnost - Anketa o troškovima studiranja
Potaknuti još jednom grubom eksploatacijom sintagme »besplatno obrazovanje«, ovom prilikom pozivamo javnost, a osobito studente, na suradnju u izradi Cjenika »dodatnih usluga« javnih fakulteta u Republici Hrvatskoj, koji će biti osnova za procjenu realnih troškova studija u RH. Radi se o cjenicima koji obuhvaćaju brojne vrste (molbe, naknade za ispise, upise i dr.) i nerijetko četveroznamenkaste iznose studentskih participacija mimo školarina i otkupa bodova. Time namjeravamo, pored kvalitetnijeg i sustavnijeg informiranja javnosti o realnim troškovima studiranja, ukazati i na one dimenzije problema kojih se Vladini prijedlozi ni ne dotiču, taktički elegantno skrivajući se iza prazne fraze o autonomiji sastavnica da o tim stvarima odlučuju samostalno.

S obzirom da vrste i iznosi spomenutih oblika studentskih participacija variraju ovisno o institucijama (sveučilištima i fakultetima) te uglavnom nisu javno dostupni, pozivamo Vas da ispunite ovu anketu o troškovima i time se uključite u izradu Cjenika.

Solidarno, AS
Vaše ime i prezime (opcionalno)
Navedite sveučilište na kojem studirate ili ste studirali *
Na kojem fakultetu/instituciji studirate? *
Vrsta studija *
Način studiranja *
Godina studija *
Za svaku kategoriju troškova s kojom ste se susreli, molimo Vas u odgovarajućem polju navedite iznos.
Naknada za razradbeni postupak
kn
Upisnina
kn
Indeks
kn
Naknada za izradu duplikata indeksa
kn
Naknada za izradu X-ice (prvi put)
kn
Troškovi provjere dodatnih znanja, vještina i sposobnosti
kn
Upis na višu godinu studija
kn
Naplata oportunitetnih troškova (npr. za kandidate koji su ostvarili pravo upisa na studij, a nisu se došli fizički upisati)
kn
Naknadna ovjera semestra i nastavak studija (naknada troškova za odlučivanje o zahtjevu za testiranje odnosno upis godine po proteku propisanog roka)
kn
Ispis sa studija
kn
Prijepis ocjena
kn
Prijava/prijavnica za ispit
kn
Molba za promjenu studija
kn
Molba za prelazak s drugog fakulteta
kn
Molba za priznavanje položenih kolegija
kn
Naknada za postupak priznavanja studija provedenog u inozemstvu u svrhu nastavka obrazovanja na Fakultetu
kn
Molba za upis nekog kolegija treći, ili više puta
kn
Molba za upis dodatne metodičke naobrazbe
kn
Molba za upis u jednom semestru više od 35 ECTS bodova
kn
Molba za naknadno dobivanje potpisa
kn
Molba za završetak studija (bez upisa akad. godine tj. bez studentskih prava)
kn
Naknada troškova za korištenje apsolventskih prava
kn
Molba za promjenu mentora diplomskog rada (za redovite studente)
kn
Naknada za obranu diplomskog rada
kn
Potvrda (uvjerenje) o završenom studiju (svaki daljnji primjerak preko broja 3)
kn
Potvrda (uvjerenje) o stečenom doktoratu (svaki daljnji primjerak preko broja 3)
kn
Duplikat indeksa
kn
Dopunske isprave na studiju (supplement) – na hrvatskom jeziku
kn
Dopunske isprave na studiju (supplement) – na engleskom jeziku
kn
Promocija studenata dodiplomskih, integriranih, preddiplomskih i diplomskih, te diplomskih studija
kn
Diploma o završenom studiju na latinskom jeziku
kn
Duplikati diploma i svjedodžbi
kn
Duplikat rješenja o istovrijednosti diploma
kn
Ovjera preslike diplome
kn
Potvrda o odgovarajućem stečenom akademskom nazivu
kn
Ostalo
Molimo navedite vrstu participacije i iznos
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy