Formulari per nous voluntaris i voluntàries
Completa tots els camps del formulari i aviat ens posarem en contacte amb tu.
Nom i cognoms
Data de naixement
Municipi de residència
Telèfon
E-mail
Com ens has conegut?
Comentaris
Explica'ns en què podries col·laborar, la teva disponibilitat d'horaris...
*
Avís Legal Les dades facilitades per vostè s’incorporaran a un fitxer de dades de caràcter personal del qual és responsable la FUNDACIÓ MARIANAO. La finalitat de la seva creació és l’administració de la documentació i de la informació referent als voluntaris de la FUNDACIÓ MARIANAO en tots els seus projectes. Els destinataris de la informació són tots els serveis en els quals s’organitza la FUNDACIÓ MARIANAO, així com també les institucions públiques i privades oportunes per a la realització de les finalitats de FUNDACIÓ MARIANAO. Sobre aquest fitxer, vostè té els drets de consulta, rectificació i omissió que estableix la Lley Orgànica 15/1999 del 13 de desembre. Per exercir aquests drets, vostè es pot dirigir per escrit a: FUNDACIÓ MARIANAO C/ Girona, 30 08830 Sant Boi de Llobregat AUTORITZACIÓ Per la present AUTORITZO a la FUNDACIÓ MARIANAO per a què tracti les meves dades de caràcter personal en l’àmbit de la institució, el dels seus serveis, ens col·laboradors i institucions annexes, així com també realitzi al cessió dels mateixos als estaments oficials públics i privats oportuns per a la realització de les seves atribucions en cumpliment de les finalitats directament relacionades amb les funcions legítimes del cessionari (FUNDACIÓ MARIANAO), d’acord amb el que disposa la Llei 15/1999 del 13 de desembre. D’acord amb allò disposat en la vigent Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999 de 13 de desembre, l’informem que les dades que ens proporcioneu formaran part d’un Fitxer del qual és responsable FUNDACIÓ MARIANAO. La única finalitat del Fitxer és la de tractar i processar les dades relatives a la seva persona que siguin necessàries per la gestió dels donatius rebuts per part seva Posem en el seu coneixement el dret que us assisteix d’oposició, d’accés, rectificació i cancel·lació al fitxer on consten les vostres dades, tal i com ho contempla la Llei Orgànica 15/1999 mitjançant el que disposa el R.D. 1720/2007, de 21 de desembre. En cas de voler exercir qualsevol dels drets esmentats, us podeu adreçar a FUNDACIÓ MARIANAO, Plaça Joan N. Garcia-Nieto, s/n, 08830 SANT BOI DE LLOBREGAT.
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Fundació Marianao.