Тести для вчителів-дефектологів, корекційних педагогів, асистентів вчителя, вчителів-логопедів, вчителів-реабілітологів, вихователів ЗЗСО для дітей з особливими освітніми потребами, вихователів логопедичних груп
Тести
ПІБ *
1. Класифікація засобів ІКТ залежно від їх методичного призначення : *
2. Навчальні засоби ІКТ призначенні для: *
3. Тренувальні засоби ІКТ призначенні для : *
4. Інформаційно-пошукові і довідкові засоби ІКТ призначенні для: *
5. Демонстраційні засоби ІКТ призначенні для : *
6. Чи правильно, що комп’ютерні технології надають кожному учню, спираючись на його інтереси, здібності, особисті цінності й суб’єктивний досвід, можливість самореалізації в пізнавальній та інших видах діяльності, створюють комфортні умови для самовизначення особистості в інформаційному суспільстві? *
7. Переваги ІКТ: *
8. Чи правильно, що портфоліо не може використовуватись як технологія автентичного оцінювання професійної діяльності? *
9. Функції портфоліо: *
10. Чи правильно, що портфоліо забезпечує рефлексію власної діяльності? *
11. чи правильно, що інформаційні технології навчання допомагають учителю по-новому спроектувати навчальне середовище, проте не сприяють оптимізації досягнення навчально-корекційних цілей уроку? *
12. «Еlite Panaboard book» це: *
13. Мультимедійні технології це: *
14. Інформаційні технології це: *
15. В чому суть інтерактивного навчання: *
16. Який метод надає можливість кожному сказати щось швидко, по черзі, відповідаючи на запитання або висловлюючи свою думку чи позицію: *
17. Які технології не відносять до інноваційних: *
18. Хто запропонував і розробив метод проектів: *
19. До ігрових технологій належить: *
20. Особистісно орієнтоване навчання це – *
21. Що передбачає метод мозкова атака : *
22. Фактори, що стимулюють до застосування інноваційних технологій: *
23. До критерій педагогічних інновацій не відносять: *
24. Засновники традиції «вільного виховання», що заперечували можливість «технологізувати» педагогічний процес, пропагували ідею створення особливого дитячого світу, «пробудження душі дитини»: *
25. Представники «педагогіки творчості», що засуджували спроби впливати на неповторну особистість дитини за допомогою технології: *
26. Перерахуйте рівні сформованості готовності до педагогічних інновацій: *
27. У сучасних умовах інноваційна діяльність педагога має відповідати основним принципам: *
28. Креативність – це здатність педагога до: *
29. Ознаки репродуктивного рівня сформованості готовності до інноваційної педагогічної діяльності: *
30. Який компоненти не входить в структуру готовності до інноваційної педагогічної діяльності: *
31.Поняття «інновація» означає: *
32. Чи правильно, що корекційні завдання арттерапії полягають у підвищенні самооцінки, налагодженні способів взаємодії з іншими людьми, корекції неадекватні форми поведінки, розвитку емоційно-вольової сфери особистості тощо? *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. Report Abuse