แบบฟอร์มขอใช้บริการด้านการประชาสัมพันธ์ข่าวสารโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คำแนะนำสำหรับการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
๑. ผู้ส่งข้อมูลควรกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการขอประชาสัมพันธ์ ให้ครบถ้วน ซึ่งเป็นเนื้อหาที่สามารถเผยแพร่ได้ทันที
๒. หัวข้อข่าว ควรเขียนให้กระชับได้ใจความ เช่น หัวข้อกิจกรรม สถานที่และวันที่จัดกิจกรรม
๓. เอกสารที่แนบ เป็นไฟล์ Word ไฟล์ PDF หรือรูปภาพที่จำเป็น กรณีเอกสารที่เป็นรูปภาพ ให้ทำการคัดเลือกไฟล์รูปภาพโดยสามารถส่งภาพได้ไม่เกิน ๑๐ ภาพต่อ ๑ ข่าว หากต้องมากกว่านี้สามารถส่งผ่านไลน์ครูไทยหัวใจพอเพียง
๔.ในกรณีที่ผู้ส่งข้อมูล ส่งรายละเอียดของข่าวไม่ครบถ้วนหรือไม่เพียงพอ ผู้ดูแลเว็บไซต์ขออนุญาตสอบถามจากช่องทางการติดต่อที่ระบุไว้
๕.หากมีข้อผิดพลาดในการประชาสัมพันธ์กรุณาแจ้ง นายทองสุข เอี่ยมศิริ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๙๖๐๔๖๓๐๙ หรือผ่านไลน์ครูไทยหัวใจพอเพียง
วัน - เดือน - ปี ที่ส่งข่าว *
MM
/
DD
/
YYYY
ชื่อ - นามสกุลผู้ส่งข่าว *
เบอร์โทรศัพท์ *
อีเมล *
หัวข้อข่าว *
ตัวอย่างการเขียนเนื้อหาข่าว(ใคร ทำอะไร ที่ไหน เมื่อใด)
วันนี้มีการแข่งขันทักษะทางวิชาการเพื่อคัดเลือกตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วมแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑
เนื้อหาข่าว *
แนบไฟล์รูปภาพประกอบหรือไฟล์เอกสารประกอบ(ไม่เกิน ๑๐ ไฟล์ ความจุไม่เกิน ๑๐ MB) *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service