SOAL SELIDIK BLOG www.cikgufizik.com

Assalamualaikum dan Salam Sejahtera.

Saya Azlina binti Othman, pelajar Sarjana Pendidikan Fizik Universiti Pendidikan Sultan Idris memohon kerjasama tuan/puan untuk meluangkan masa memberi respons terhadap Soal Selidik ini. Soal selidik ini dibina untuk menilai Laman Blog www.cikgufizik.com yang dikaji . Oleh itu, saya mohon tuan/puan melayari laman blog terlebih dahulu sebelum membuat penilaian. Maklumat yang diperolehi daripada kajian ini adalah sulit dan hasil kajian hanya digunakan untuk laporan kajian saya sahaja. Diharapkan agar kerjasama yang diberikan oleh tuan/puan dapat membantu saya dalam mendapatkan maklumat berkenaan tajuk kajian ini. Jasa baik pihak tuan/puan didahului dengan jutaan terima kasih.

  BAHAGIAN 1 : DEMOGRAFI

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question