ბსუ-ს პროფესიული პროგრამების მართვისა და უწყვეტი განათლების ცენტრი
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის მოდულის სწავლების შეფასების ფორმა
(პროფესიული სტუდენტებისათვის)

ბიბლიოთეკარი (მე-4 საფეხური)

გმადლობთ, რომ მონაწილეობთ გამოკითხვაში.
გამოკითხვა ანონიმურია და მიზნად ისახავს სწავლების შეფასების პრობლემების იდენტიფიცირებას სწავლების შემდგომი გაუმჯობესების მიზნით. თქვენი პასუხები, შენიშვნები და კომენტარები ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია.
გთხოვთ აღნიშნოთ თქვენთვის მისაღები პასუხი.
შენიშვნა: „ნაწილობრივ“ ან „არა“ პასუხის შემთხვევაში წარმოადგინეთ თქვენი რეკომენდაციები/
კომენტარები
Email *
1. სქესი *
2. ასაკი *
3. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა რომელზეც სწავლობთ. *
4. პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვის წელი *
5. მოდულის დასახელება რომელსაც აფასებთ *
6. ვიცნობ მოდულის შინაარსსა და შესაბამის სასწავლო გეგმას *
არა /ნაწილობრივ შემთხვევაში გააკეთეთ კომენტარი
7. გავეცანი მოდულის სწავლის შედეგებს *
არა /ნაწილობრივ შემთხვევაში გააკეთეთ კომენტარი
8. გავეცანი მოდულით გათვალისწინებულ ,,შესრულების კრიტერიუმებს" *
არა /ნაწილობრივ შემთხვევაში გააკეთეთ კომენტარი
9. გამაცნეს, თუ როგორ მოხდება ჩემი მიღწევების შეფასება მოდულის/პროგრამის ფარგლებში *
არა /ნაწილობრივ შემთხვევაში გააკეთეთ კომენტარი
10. მოდულზე გათვალისწინებული საათები საკმარისია პრაქტიკული უნარების დასაუფლებლად? *
არა /ნაწილობრივ შემთხვევაში გააკეთეთ კომენტარი
11. პროფესიული განათლების მასწავლებელი გასაგებად ხსნის მასალას *
არა /ნაწილობრივ შემთხვევაში გააკეთეთ კომენტარი
12. სწავლის პროცესში ვიღებ საჭირო დახმარებას და კონსულტაციას *
არა /ნაწილობრივ შემთხვევაში გააკეთეთ კომენტარი
13. პროფესიული განათლების მასწავლებელი სისტემატურად იძლევა შეფასებას, რჩევებსა და რეკომენდაციებს ჩემს მიღწევებთან დაკავშირებით *
არა /ნაწილობრივ შემთხვევაში გააკეთეთ კომენტარი
14. სასწავლო პროცესი საინტერესოდ მიმდინარეობს *
არა /ნაწილობრივ შემთხვევაში გააკეთეთ კომენტარი
15. შემოთავაზებული სასწავლო რესურსები ( სახელმძღვანელოები, ინტერნეტ-რესურსები)აკმაყოფილებს ჩემს სასწავლო საჭიროებას. *
არა /ნაწილობრივ შემთხვევაში გააკეთეთ კომენტარი
16. სასწავლო რესურსები სახელმძღვანელოები, ინტერნეტ-რესურსები ჩემთვის ხელმისაწვდომია *
არა /ნაწილობრივ შემთხვევაში გააკეთეთ კომენტარი
17. სასწავლო ტექნიკური აღჭურვილობა/სასწავლო მასალები მთელი ჯგუფისათვის საკმარისია (მოდულის სწავლებისათვის) არ გვაქვს პრობლემა ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებით *
არა /ნაწილობრივ შემთხვევაში გააკეთეთ კომენტარი
18. სასწავლო აუდიტორიები (ლაბორატორიები, სახელოსნოები) მოდულის მიზნების შესაბამისადაა აღჭურვილი *
არა /ნაწილობრივ შემთხვევაში გააკეთეთ კომენტარი
19. ვფიქრობ, რომ მოდულის/პროგრამის ფარგლებში მიღწეული სწავლის შედეგები გამომადგება მომავალ პროფესიულ საქმიანობაში *
არა /ნაწილობრივ შემთხვევაში გააკეთეთ კომენტარი
20. კომენტარი/რეკომენდაცია (გთხოვთ, მიუთითოთ ყველა შენიშვნა, კომენტარი და რეკომენდაცია რომელიც კითხვარში არ იყო გათვალისწინებული)
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy