แบบทดสอบออนไลน์ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 วิชาคณิตศาสตร์
มาตรฐาน ค2.1 ตัวชี้วัด ป.3/10 เรื่อง แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับน้ำหนักที่มีหน่วยเป็นกิโลกรัมกับกรัม เมตริกตัน กับกิโลกรัม
คำชี้แจง
1. ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว แล้วกดปุ่มหน้าข้อความที่เลือก
2. ข้อสอบมีทั้งหมด 10 ข้อ คะแนนเต็ม 10 คะแนน
3. นักเรียนจะได้รับเกียรติบัตรเมื่อทำข้อสอบถูกต้อง 6 ข้อขึ้นไป (ร้อยละ 60 ขึ้นไป)
4. ใส่ข้อมูล อีเมล ชื่อ - สกุล และโรงเรียน ให้ครบถ้วน ถูกต้อง

Email *
เลขประจำตัวนักเรียน *
ชื่อ สกุล *
ใส่คำนำหน้า เช่น เด็กชาย/เด็กหญิง/นาย/นางสาว
โรงเรียน *
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1. Report Abuse