Dotazník pre absolventov SPU v Nitre
Dostáva sa Vám do rúk dotazník, ktorého výsledky budú využité pre skvalitnenie výučby cudzích jazykov na SPU v Nitre. Preto Vás prosíme o vyplnenie otázok v dotazníku, za ktoré Vám vopred ďakujeme. Vami poskytnuté údaje budú spracovávané anonymne a len na uvedený účel.
kolektív autorov
1. Pohlavie *
2. Uveďte rok ukončenia štúdia na SPU? *
Your answer
3. Na ktorej fakulte ste ukončili vysokoškolské vzdelanie na SPU? *
4 a. Jazyková príprava prednášok na SPU bola na úrovni: *
veľmi náročné
nenáročné
4 b. Jazyková príprava cvičení na SPU bola na úrovni: *
veľmi náročné
nenáročné
4 c. Jazyková príprava skúšky na SPU bola na úrovni: *
veľmi náročné
nenáročné
5. Na akej úrovni je Vaša znalosť cudzieho jazyka získaná počas štúdia na SPU? *
6. V súčasnosti ste zamestnaný v odbore, ktorý ste vyštudovali? *
7. Do akej doby ste sa zamestnali po skončení SPU? *
8. Aké problémy ste najviac vnímali pri hľadaní svojho prvého zamestnania? (viac možností) *
9. Je potrebné ovládať cudzí jazyk vo Vašom súčasnom zamestnaní? *
10. Aký bol váš nástupný plat (v čistom)? *
11. Závisí Vaša súčasná hrubá mesačná mzda aj od znalosti cudzieho jazyka? *
12. Aký cudzí jazyk je potrebné ovládať vo Vašom súčasnom zamestnaní? (možnosť označenia viacerých odpovedí) *
Required
13. Je potrebné, aby ste sa v súčasnosti zúčastňovali na jazykových kurzoch? *
14. Ak je potrebné ďalšie zdokonaľovanie, uveďte v akom cudzom jazyku? (možnosť označenia viacerých odpovedí) *
Required
15. V ktorom sektore národného hospodárstva pracujete? *
16. Vyžaduje si vaše súčasné pracovné miesto vysokoškolské vzdelanie? *
17. Aký je váš názor na uplatnenie sa čerstvých absolventov v súčasnosti? *
18. V ktorej krajine ste zamestnaný? *
19. Na akej pozícii pracujete? *
20. Aké sú vaše odporúčania pre pedagógov vyučujúcich cudzie jazyky na SPU, ktorí pripravujú budúcich absolventov? *
Your answer
Ďakujeme za vyplnenie dotazníka.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms