Konference Tepny domu a Ostrovy života 2020
Zveme Vás na konferenci Tepny domu a konferenci Ostrovy života. Vzhledem k trvajícím opatřením proti šíření Covid-19 budou konference probíhat online ve dvou dnech za sebou.

Konference Tepny domu je věnovaná technickým zařízením budov (TZB) neboli tepnám domu s cílem prohloubit zájem veřejnosti o nutnost řešení problematiky obnovy rozvodů pitné vody a odvodu odpadních vod, plynu, elektrické energie, provozu výtahů, vzduchotechniky a zajištění bezpečnosti domu.
Konference Tepny domu se uskuteční 7. prosince online, diskuse k tématům bude probíhat 15. prosince na platformě Zoom s přednášejícími a možností zapojení diváků.

Konference Ostrovy života přináší inspiraci v oblasti adaptace budovy na změny klimatu a zároveň nastavení udržitelného standardu bydlení. Uskuteční se 8. prosince 2020 online formou živého vysílání, návazně na to dne 16. prosince bude probíhat diskuse s přednášejícími na platformě Zoom.


Důležité termíny:
Živé vysílání konference Tepny domu: 7. prosince (zdarma)
Diskuse na Zoomu: 15. prosince (s poplatkem)

Živé vysílání konference Ostrovy života: 8. prosince (zdarma)
Diskuse na Zoomu: 16. prosince (s poplatkem)

Konferenční poplatky:

Živá vysílání konferencí jsou pro přihlášené diváky ZDARMA.

Platícím divákům však nabízíme mnohem víc. V případě, že se chcete účastnit diskuse a mít možnost konzultovat témata osobně s přednášejícími a odborníky, doporučujeme zaplatit si plné vstupné.

Účast na obou diskusích: 1200,- Kč vč. DPH
Účast na obou diskusích pro členy PND: 600 Kč vč. DPH

Účast na jedné diskusi: 690,- Kč. vč. DPH
Účast pro přidružené členy PND: 390,- Kč vč. DPH

Poplatek zahrnuje:

- účast na celé konferenci včetně diskuze s přednášejícími na Zoom platformě,
- v případě konkrétního požadavku konzultaci s přednášejícími,
- záznam přednášek přístupných po dobu 30 dnů,
- informační materiály v elektronické podobě.

Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Přihlašuji se na:
Clear selection
Přihlašuji se na konferenci za subjekt: *
Identifikační číslo subjektu (IČ): *
Slouží jako variabilní symbol pro účely vystavení faktury a následné platby. V případě přihlášení jako FO uveďte rodné číslo (prvních 6 číslic, tj. vše před lomítkem).
Fakturační adresa - ulice, číslo popisné *
Fakturační adresa - město: *
Fakturační adresa - PSČ: *
Účastnický poplatek:
Členství není podmínkou pro účast na konferenci, ale je výhodou!
Pokud jste přidruženým členem z.s. Pro náš dům, bude vám fakturován snížený konferenční poplatek.

Výběrem položky "Ano" projevujete svobodný zájem stát se přidruženým členem Pro náš dům z.s., Dřevařská 14, Brno 602 00. Na základě této informace bude zahájen schvalovací proces za přijetí vámi zastupovaného subjektu za přidruženého člena. O výsledku vás budeme informovat do čtrnácti dnů od obdržení této přihlášky.
Členský příspěvek pro rok 2020 je ve výši 1.210,- Kč vč. DPH.
Stanovy naleznete zde: http://www.pronasdum.cz/images/img/Stanovy_OS_PND/stanovy_os_pnd.pdf.
Výhody členství: http://www.pronasdum.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=506%3Apidruene-lenstvi&Itemid=62
Pokud jste vybrali položku ne, jste přihlášeni na konferenci jako nečlen.
Přidružené členství: *
Registrační číslo přidruženého člena:
Vložte v případě, jste-li již přidruženým členem. Údaj slouží pro ověření platného členství.
Příhlášené osoby:
Počet zúčastněných osob: *
Napište číslicí počet osob, které se zúčastní konference za jeden subjekt.
Příjmení: *
Uveďte příjmení první osoby, která se zúčastní konference. Použijte diakritiku.
Jméno: *
Uveďte křestní jméno první osoby, která se zúčastní. Použijte diakritiku.
Další přihlášené osoby (příjmení, jméno)
Uveďte další osoby, které se zúčastní konference. Údaje každé osoby oddělte středníkem. Použijte diakritiku.
Tefonní kontakt:
Slouží k rychlému kontaktu v případě nečekaných technických komplikací spojených s vysíláním konference.
Poučení a souhlas se zpracováním osobních údajů:
Bez udělení souhlasu není možné přihlášení dokončit.
Přihlášení na konferenci/e považuji za závaznou objednávku. *
Zpracování osobních údajů: *
Označením dáváte souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů k účelům obchodní a marketingové komunikace v souladu s nařízením EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR).Osobní údaje zpracováváme z důvodu naplnění společenského cíle daného stanovami spolku, a to zejména podpory kvality bydlení, technického stavu bytových a nebytových budov, zvyšování bezpečnosti v bytových a nebytových budovách a ochrany životního prostředí v návaznosti na provoz bytových a nebytových budov. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou v rámci zabezpečení naplnění oprávněných potřeb Pro náš dům z.s., pokud není subjektem zažádáno o výmaz, respektive uplatnění práva být zapomenut plně v souladu s výše uvedeným nařízením GDPR. Zpracováváme tyto kategorie osobních údajů: Jméno, příjmení, kontaktní e-mail, kontaktní telefon statutárních zástupců SV, BD, správců, vlastníků a nájemníků budov, IP adresu zařízení z kterého bylo provedeno elektronické příhlášení na akci realizovanou Pro náš dům z.s. a adresa osoby (ulice, číslo, PSČ a město). Zároveň Vás informujeme o Vašich právech vyplývajících zejména z článků 13 až 19, a to zejména, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že máte právo přístupu k poskytnutým osobním údajům, právo požadovat jejich změnu, úpravu rozsahu, aktualizaci obsahu, sdělení rozsahu zpracovávaných údajů nebo výmaz, respektive právo být zapomenut. Správce poskytuje osobní údaje zpracovatelům osobních údajů, kterými jsou partneři Pro náš dům z.s. V případě, že se domníváte, že zpracování osobních údajů probíhá v rozporu s tímto nařízením nebo jsou Vaše údaje nepřesné, kontaktujte správce údajů: Pro náš dům z.s., Dřevařská 14, Brno 602 00. Osoba odpovědná za zpracování je Ing. Vladislav Hrdlička, mail: vladislav.hrdlicka@pronasdum.cz, mobil: 00420 730 518 804
Chcete nám něco sdělit?
A to je vše!
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy