JST 2021 | July Talks Registration
JABES Seminar Talks 2021 (JST 2021) | July Talks
Hosted by Journal of Asian Business and Economic Studies (JABES)
<<Vietnamese below - tiếng Việt bên dưới>>

• Time: 9:00 AM (Indochine Time GMT+7) – Thursday, July 1, 2021
• Place: University of Economics Ho Chi Minh City (UEH) - Campus B - Room B1-205 - 279 Nguyen Tri Phuong St., Ward 5, District 10, Ho Chi Minh City

***Note: Within 3 days of JST 2021 | July Talks, JST Organizing Committee will send an email to the participants:
• For those who join the virtual seminar: Official link via Zoom.
• For those who want to take participate in the seminar: Our detailed program.

Topic: How Does Economics of The Household Help Us Cope with COVID-19?

Keynote speaker: Prof. Shoshana Grossbard
Editor-in-Chief, Review of Economics of the Household.
Member, Family Inequality Network, HCEO, University of Chicago;
Research Fellow, IZA and CESifo.
Scholar in Residence, CHEPS Center and Economics, San Diego State University.

For futher information:
Shoshana Grossbard is a pioneer researcher on households and families. She is the premier economist currently engaged in research on the economics of marriage and the economics of the household. She is also a leading figure in family economics and widely known for her work on the economics of the family.

Shoshana Grossbard has been trained as an economist at the University of Chicago, most of her articles appeared in economics journals, but she also published in sociology, demography and anthropology journals, and interdisciplinary books. Currently a member of the Family Inequality Network, University of Chicago, scholar in residence and Professor of Economics emerita at San Diego State University, and a research fellow at IZA , CESifo and GLO, she has been a fellow at Stanford’s Center for Advanced Study in the Behavioral Sciences.


All new information relating to JABES SEMINAR TALKS will be updated in real-time on:
• JABES Facebook: https://www.facebook.com/jabes.ueh.edu.vn
• JABES Website: http://www.jabes.ueh.edu.vn/
• JABES Email: jabes@ueh.edu.vn
• JABES Youtube: http://shorturl.at/jnoOR
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hội nghị chuyên đề “Economics and Business: Agendas for the Uncertain World” JABES Seminar Talks 2021 (JST 2021) - Tọa đàm Tháng 7
Tổ chức bởi Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á

• Thời gian: 9g00 sáng thứ NĂM, ngày 01/7/2021
• Địa điểm: Trường Đại học Kinh tế TP.HCM - Cơ sở B - Phòng B1-205 - 279 Nguyễn Tri Phương, Phường 5, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh

***Ghi chú: Trong vòng 3 ngày trước khi diễn ra Tọa đàm tháng 7, Ban tổ chức JST sẽ gửi email đến:
• Đối tượng đăng ký tham dự buổi tọa đàm trực tuyến: Đường dẫn truy cập chính thức vào JST 2021 (Zoom)
• Đối tượng đăng ký tham dự buổi tọa đàm trực tiếp: Thông tin cập nhật chi tiết (phòng họp và thời gian chính xác).

Chủ đề: "Kinh tế hộ gia đình giúp chúng ta đối phó với COVID-19 như thế nào?"

Diễn giả: GS. Shoshana Grossbard
Tổng Biên tập Review of Economics of the Household
Thành viên Mạng lưới Bất bình đẳng Gia đình Đại học Chicago (Hoa Kỳ)
Nghiên cứu viên tại IZA và CESifo.
Học giả tại Đại học San Diego State.

Thông tin thêm:
GS. Shoshana Grossbard là nhà nghiên cứu tiên phong về chủ đề hộ gia đình và các vấn đề về gia đình. GS. Shoshana Grossbard là nhà kinh tế hàng đầu hiện đang tham gia nghiên cứu về kinh tế hôn nhân và kinh tế gia đình. Cô cũng là một nhân vật giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh tế gia đình và được nhiều người biết đến với những bài viết về chủ đề kinh tế học gia đình

GS. Shoshana Grossbard được đào tạo như một nhà kinh tế học tại Đại học Chicago. Hầu hết các bài nghiên cứu của GS. Shoshana Grossbard được xuất bản trên các tạp chí kinh tế, tạp chí xã hội học, nhân khẩu học và nhân chủng học. Hiện là thành viên của Mạng lưới Bất bình đẳng Gia đình, Đại học Chicago và là Giáo sư Kinh tế danh dự tại Đại học San Diego State, đồng thời là Thành viên nghiên cứu tại IZA, CESifo. GS. Shoshana Grossbard đã từng là thành viên tại Trung tâm Nghiên cứu cao cấp của Đại học Stanford về Khoa học hành vi.


Tất cả các thông tin mới liên quan đến chuỗi tọa đàm của Hội nghị chuyên đề “Kinh tế và Kinh doanh: Hội nghị về sự bất ổn toàn cầu” (Economics and Business: Agendas for the Uncertain World) sẽ được cập nhật liên tục trên các kênh thông tin chính thức của JABES:
• JABES Facebook: https://www.facebook.com/jabes.ueh.edu.vn
• JABES Website: http://www.jabes.ueh.edu.vn/
• JABES Email: jabes@ueh.edu.vn
• JABES Youtube: http://shorturl.at/jnoOR
Your full name *
Email *
Please indicate your residency *
Phone number *
Organization *
Participation Types *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh. Report Abuse