แบบสอบถามความพึงพอใจของนิสิตปัจจุบันระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก) ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา 2559
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย (ถูก) หรือเติมข้อความลงในช่องว่างที่ตรงกับความจริงมากที่สุด
1. ข้อมูลเบื้องต้นของนิสิต
1.1 เพศ
1.2 อายุ
1.3 หลักสูตร
1.4 ปีการศึกษา / ปีการศึกษาที่สำเร็จ
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service