ใบสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกชมรมครูวิชาการ สพป.อด.๒
คำชี้แจง ให้คุณครูหรือบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สพป.อุดรธานี เขต ๒ ที่สนใจสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกชมรมวิชาการ ให้ข้อมูลต่อไปนี้ ตรงกับสภาพบริบทความเป็นจริง ของท่าน
๑.ชื่อ - สกุล (โปรดระบุคำนำหน้าชื่อ)
Your answer
๒. ตำแหน่งปัจจุบัน
Your answer
๓. โรงเรียนหรือหน่วยงานที่สังกัด
Your answer
๔. วุฒิการศึกษา (โปรดระบุรายระดับ ป.ตรี, ป.โท, ป.เอก และรายสาขา/วิชาเอกที่จบ)
Your answer
๕. ประสบการณ์การเป็นครูู้สอน (ตอบเป็นจำนวนปีเป็นตัวเลขอารบิค)
Your answer
๖. รูปแบบการจัดการเรียนการสอน (เลือกรูปแบบที่ตรงกับท่านสอน)
๗. สนใจสมัครเป็นสมาชิกชมรมครู (สมัครได้คนละไม่เกิน ๒ ชมรม)
ขอบคุณมากครับ........กลุ่มนิเทศฯ สพป.อุดร ๒
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service