УЧИЛИЩЕН ДНЕВЕН РЕД
ИКОНОМИЧЕСКА ЕФЕКТИВНОСТ *
Избрете пет дейности, които смятате за най-приоритетни според вас.
ЕКОЛОГИЧНА ОТГОВОРНОСТ *
Изберете пет от дейностите, които са с най-голям приоритет според вас
ИНТЕРКУЛТУРЕН ДИАЛОГ *
Изберете пет от дейностите, които са с най-голям приоритет според вас
СОЦИАЛНА СОЛИДАРНОСТ *
Изберете пет дейности, които са с най-голям приоритет според вас
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google.