PODAJTE OCENO O PREDAVANJIH - ZNANSTVENO RAZISKOVALNEGA SKLOPA
Prosimo, da točkovno ocenite vse rubrike iz predavanj znanstveno raziskovalnega sklopa, na 4. kongresu Društva radioloških inženirjev Slovenije, Zreče 25. - 26.5.2018
DOLOČITEV BOLNIŠNIČNIH DIAGNOSTIČNIH REFERENČNIH RAVNI PRI IZBRANIH TRAVMATOLOŠKIH OPERATIVNIH POSEGIH; Katja Korez, Damijan Škrk
STROKOVNOST/ZNANSTVENOST PRISPEVKA
STROKOVNOST/ZNANSTVENOST PRISPEVKA *
3 - ZNANSTVENI / 2 STROKOVNI - ZELO DOBER / 1 STROKOVNI - POVPREČEN / 0 STROKOVNI - NE DOSEGA STANDARDA
Pomen predavanja za delo radiološkega inženirja v praksi *
3 - IZREDNO / 2 - DOBRO / 1 - POVPREČNO / 0 - NE DOSEGA STANDARDA
KVALITETA PREDAVANJA
Preglednost predstavitve *
3 - IZREDNO / 2 - DOBRO / 1 - POVPREČNO / 0 - NE DOSEGA STANDARDA
Strukturiranost predstavitve *
1 - DA / 0 - NE
Kvaliteta slik / filmov *
3 - IZREDNO / 2 - DOBRO / 1 - POVPREČNO / 0 - NE DOSEGA STANDARDA
Kvaliteta grafov in tabel *
3 - IZREDNO / 2 - DOBRO / 1 - POVPREČNO / 0 - NE DOSEGA STANDARDA
Količina teksta na diapozitivih *
2 - RAVNO PRAV / 1 - PREVEČ / 0 - PREMALO
NASTOP
Predstavitev teksta *
2 - RAVNO PRAV / 1 - PREVEČ / 0 - PREMALO
Jasnost govora *
2 - JASNA IN RAZUMLJIVA / 1 - VČASIH NERAZUMLJIV / 0 - NERAZUMLJIV
Govorica telesa *
2 - KOMUNICIRANJE Z OBČINSTVOM / 1 - GLEDA SAMO V RAČUNALNIK / 0 - BREZ KOMUNIKACIJE Z OBČINSTVOM
Časovni okvir *
2 - PRAVOČASNO KONČANO PREDAVANJE IN DOVOLJ ČASA ZA RAZPRAVO / 1 - PRAVOČASNO KONČANO PREDAVANJE, NI ČASA ZA RAZPRAVO / 0 - ŽE S PREDAVANJEM PREKORAČEN ČAS
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms