Rejestracja na VII Ogólnopolską Konferencję Młodych Energetyków
Dzień dobry,
W celu zarejestrowania się na VII Ogólnopolską Konferencję Młodych Energetyków, która odbędzie się w dniach 14-15 listopada w CZIiTT PW w Warszawie prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego. 
14 listopada - dzień prelekcji, prezentacja artykułów naukowych przez uczestników
15 listopada- dzień debat - debaty studenckie oraz eksperckie 
Jeśli chce Pani/Pan uczestniczyć w dwóch dniach konferencji prosimy o zaznaczenie obydwu dni, w przeciwnym wypadku prosimy o zaznaczenie dnia konferencji, w którym chce wziąć Pani/Pan udział. 
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Imię  *
Nazwisko *
Adres email *
W jakiej formie chciałaby Pani/chciałby Pan wziąć udział w konferencji ?
Clear selection
Organizacja (Koło Naukowe lub Firma) *
Chcę wziąć udział w konferencji *
Required
Klauzula RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.), zwanym dalej „RODO”, Politechnika Warszawska informuje, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych jest Politechnika Warszawska z siedzibą przy pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa. 2. Administrator wyznaczył w swoim zakresie Inspektora Ochrony Danych (IOD) nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych. Można skontaktować się z nim, pod adresem mailowym: iod@pw.edu.pl 3. Administrator będzie przetwarzać dane osobowe w zakresie danych kontaktowych: imię, nazwisko, nr indeksu, telefon, adres e-mail. 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora w celu organizacji wydarzenia – podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit a) RODO. 5. Politechnika Warszawska nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych poza Europejski Obszar Gospodarczy. 6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, prawo żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody (jeżeli została udzielona) w dowolnym momencie bez podania przyczyny, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom (administratorom), za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. 8. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć podmioty (podmioty przetwarzające), którym Politechnika Warszawska zleca wykonanie czynności mogących wiązać się z przetwarzaniem danych osobowych. 9. Politechnika Warszawska nie wykorzystuje w stosunku do Pani/Pana zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie wykonuje profilowania Pani/Pana. 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwia Pani/Panu wzięcie udziału w wydarzeniu. 11. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do prawidłowego przeprowadzenia i udokumentowania wydarzenia. 12. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO
*
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy