Registration Form - Đơn đăng ký tham dự "Tuần chánh niệm" tại Làng Mai Thái Lan
Dear friends,
Because of the current outbreak of the corona virus, therefore the registration for events and retreats is closed temporarily. We hope for your understanding. Thank you very much.
Best regards.
This form is no longer accepting responses, and has been set to automatically close by visitus@thaiplumvillage.org.

Kính thư quý vị thiền sinh,

Bởi vì tình hình dịch bệnh Covid 19 chưa ổn định, nên đơn ghi danh cho khóa tu "Tuần Chánh Niệm" này được đóng tạm thời. Rất mong quý vị thiền sinh thông cảm. Xin cảm ơn.
Trân kính.

Đơn ghi danh này hiện không nhận đăng kí, bởi visitus@thaiplumvillage.org
This form was created inside of มูลนิธิหมู่บ้านพลัม ประเทศไทย. Report Abuse