รายงานตัวเป็นนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2565 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก ระดับ ปวส.
ให้นักเรียนกรอกข้อมูลที่มีเครื่องหมาย * ให้ครบถ้วน (สำหรับผู้จบการศึกษา ระดับ ม.6/ปวช.)
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ระดับชั้น ปวส. (เลือก 1 ตัวเลือกเท่านั้น) *
ชื่อ-สกุล(นาย/นาง/นางสาว) *
เลขประจำตัวประชาชน *
วัน/เดือน/ปีเกิด(พ.ศ.) *
สัญชาติ *
เชื้อชาติ *
ศาสนา *
น้ำหนัก *
ส่วนสูง *
ชื่อ-สกุล บิดา *
อาชีพ *
เงินเดือน *
ชื่อ-สกุล มารดา *
อาชีพ *
เงินเดือน *
จบจากสถานศึกษาโรงเรียน/วิทยาลัย (ใส่ที่อยู่อำเภอจังหวัดด้วย) *
ระดับการศึกษาที่จบ *
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน (บ้านเลขที่ หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์) *
โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ *
ข้อมูลผู้ปกครอง *
ชื่อ-สกุล *
อาชีพ *
เงินเดือน *
ที่อยู่ผู้ปกครอง (บ้านเลขที่ หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์) *
ลงชื่อผู้มอบตัว *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy