Socrative kasutamisest TTG õppes
Oleme bioloogiatundides üsna sageli kasutanud Socrative enesekontrolliteste, nutitelefoniga. Palun hinnake alljärgnevate küsimuste abil selle sobivust õppes.
Socrative testide sooritamine meeldib mulle *
1 - ei nõustu üldse, 7 - nõustun täielikult
Socrative testide sooritamine on arusaadav ja kerge (tehniliselt ja korralduslikult, sisu arvestamata) *
1 - ei nõustu üldse, 7 - nõustun täielikult
Socrative testide sooritamine on õppimisel kindlasti abiks *
1 - ei nõustu üldse, 7 - nõustun täielikult
Socrative testide sooritamine on aidanud mind bioloogiateadmiste omandamisel *
1 - ei nõustu üldse, 7 - nõustun täielikult
Kui ma oleksin õpetaja, kasutaksin oma õpilastega Socrative teste sageli *
Pean kasulikuks, kui õpilased ise koostaks üksteisele lahendamiseks Socrative teste *
1 - ei nõustu üldse, 7 - nõustun täielikult
Testitulemuste analüüs õpetajalt pärast testitegemist on õpilastele vajalik *
1 - ei nõustu üldse, 7 - nõustun täielikult
Testitulemuste analüüs õpetajalt pärast testitegemist on olnud teadmiste omandamisel mulle kasuks *
1 - ei nõustu üldse, 7 - nõustun täielikult
Millised on Socrative testidega töötamise/õppimise puudused/negatiivsed küljed? *
Palun mõelge nii korralduslikele kui sisulistele külgedele ning Sulle tekkinud üldmuljele
Your answer
Millised on Socrative testidega töötamise/õppimise positiivsed küljed? *
Palun mõelge nii korralduslikele kui sisulistele külgedele ning Sulle tekkinud üldmuljele
Your answer
Bioloogiaõpetaja koostatud Socrative testid olid *
Võib valida mitu vastusevarianti
Required
Palun hinnake oma üldist huvi ja motivatsiooni bioloogiat õppida *
Üldiselt, mitte ainult testide abil. See võib korreleeruda suhtumisega testitegemisse - muid tagamõtteid sel küsimusel pole.
huvi puudub
huvi on väga suur
Minu bioloogiateadmsi on keskmiselt hinnatud hindega *
üldiselt, enamasti, nn keskmiselt
Olen mõne teise kooli tuttavatelt õpilastelt kuulnud, et ka nemad kasutavad tundides Socrative teste *
Palun märkige klass, milles õpite (kevad 2015) *
Sugu *
Kui Sul on soovitusi Socrative testidega seoses, siis palun kirjuta siia
Mida teeksid teisiti? Kuidas Socrative keskkonda paremini ära kasutada? Mida positiivset eriti esile tõstaksid? Jms.
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service