WORKSHOP - práca s iPadom

Workshop "Praktické využitie iPadu pre vzdelávanie detí s poruchou autistického spektra a s inými špecifickými poruchami"

termín: 28. a 29. júna 2013
miesto: v budove Autistického centra Andreas v Bratislave

Workshop je určený pre pedagógov, vychovávateľov, ako i rodičov. Na workshop si netreba doniesť vlastný iPad.
Samotný workshop obsahuje tri nezávislé časti. Môžete sa zúčastniť všetkých častí alebo iba jednej. Predpokladá sa, že už máte akú takú skúsenosť s prácou s tabletmi. Pracuje sa výhradne na tabletoch firmy Apple.


PIATOK 28. júna 2013

1. workshop; od 9:00 do 13:00; 5 x 45 minút;
"Praktické využitie dotykových tabletov pre vzdelávanie detí s mentálnym a kombinovaným postihnutím"
OBSAH: Význam dotykových tabletov v špeciálnom vzdelávaní; Špecifiká práce s tabletmi u detí s kombinovaným postihnutím;
Vhodné aplikácie a ich základný prehľad (Aplikácie pre všeobecný rozvoj; Čítanie; Písanie; Matematika; Rozvoj slovnej zásoby; Multisenzorické aplikácie; Zábava, odmena); Vlastné vyskúšanie aplikácií; Prispôsobenie a personalizácia aplikácií pre konkrétnych klientov; Centrum podpory, tipy a triky

2. workshop; od 13:30 do 18:00; 5 x 45 minút;
"Praktické využitie dotykových tabletov pre deti s PAS"
OBSAH: Význam dotykových tabletov v špeciálnom vzdelávaní; Špecifiká práce s tabletmi u detí s PAS; Vhodné aplikácie pre deti s PAS a ich základný prehľad (Storyboardy, tvorba komunikačných denníkov; Práca s emóciami; Režimy a vizualizované plány; Sociálne situácie; Zvukové aplikácie pre štruktúru v čase; Relaxačné a motivačné aplikácie); Prispôsobenie a personalizácia aplikácií pre konkrétnych klientov; Centrum podpory, tipy a triky


SOBOTA 29*. júna 2013

3. workshop; od 9:00 do 13:00; 5 x 45 minút;
"Praktické využitie dotykových tabletov pre alternatívnu komunikáciu a logopédiu"
OBSAH: Význam dotykových tabletov v špeciálnom vzdelávaní; Špecifiká práce s tabletmi u detí s narušenou komunikačnou schopnosťou; Vhodné aplikácie a ich základný prehľad (Aplikácie pre všeobecný rozvoj; Čítanie; Písanie; Matematika; Rozvoj slovnej zásoby; logopédia; Alternatívna a augmentatívna komunikácia); Vlastné vyskúšanie aplikácií; Prispôsobenie a personalizácia aplikácií pre konkrétnych klientov; Centrum podpory, tipy a triky


Poplatok za každý workshop je 15 eur. V poplatku je zahrnuté občerstvenie (káva, čaj, minerálka). Maximálny počet účastníkov na jeden workshop je obmedzený na 12 ľudí.

Projekt podporuje Nadácia Orange.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question