අපිට ඔබ ගැන කියන්න.
ආදරණීය නංගි, මල්ලී

කිසිදා අත් නොහරින පරම්පරාව වන අපේ කන්ඩායම වඩාත් විශාල හා ශක්තිමත් කර අපි අපේ නංගි මල්ලිට සහයක් වන පිනිස පහත සදහන් විස්තර අපිට ලබා දෙන්න.


පෞද්ගලිකත්වය. ඔබ විසින් සපයන සියලු තොරතුරු කිසි විටක ඔබේ අවසරයකින් තොරව කිසිදු පුද්ගලයෙකුට ලබා නොදෙන බවට අප ඔබට වගකීමකින් පොරොන්දු වෙමුව..

සම්පූර්ණ නම *
Your answer
උපන් දිනය *
MM
/
DD
/
YYYY
දුරකථන අංකය *
Your answer
නිවෙසේ ලිපිනය
Your answer
රුකියාව *
Your answer
Facebook නම
Your answer
ඉගෙනගත් මට්ටම *
වීවාහක අවීවාහක
ළමා නිවාසයේ නම *
Your answer
ඔබ නිවාසයට ඇතුල් වූ දිනය/ වසර
Your answer
ඔබ ළමා නිවාසය හැර ගිය දවස. *
Your answer
ළමා නිවාසය හැර ගිය පසු ජීවත් වුනේ කා සමගද.? *
ඔබ කිසිදා අත් නොහරින පරම්පරාව යන කන්ඩායම ගැන. අසා තිබේද.? ( GNG නෙට්වර්ක් )
අපි සමග එකතු වීමට කැමතිද? ( GNG ) *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service