INSCRIPCIÓ SERVEI DE MENJADOR CURS 2021-2022
Una vegada realitzada la inscripció online i encara que sigueu antics usuaris del menjador, s’haurà d’emplenar i signar l’ordre de domiciliació SEPA (https://drive.google.com/file/d/1Rz35hso7ObQARSD942xKrOc2ypoXJZFX/view?usp=sharing) i es podrà entregar de dues maneres:
- Enviant una còpia escanejada al correu marizafra@gestio2000.net
- Lliurant una còpia en paper a Gestió 2000 (Av. Verge del Toro, 71). L’horari de recepció de la documentació física a Gestió 2000 serà els dies 2 i 3 de setembre de 7:00h a 8:00h i de 13:00h a 14:00h.
Per al mes de setembre s’haurà de fer un ingrés corresponent al nombre de dies que s’hagi d’utilitzar el servei de menjador i presentar el comprovant (escanejat o físicament) d’haver fet un ingrés al banc al número de compte següent: LA CAIXA ES60 2100 0060 150200333742.
A partir del mes d’octubre i fins al juny, el pagament del servei de menjador escolar es farà mitjançant domiciliació bancària. Els rebuts domiciliats es carregaran el dia 5 de cada mes en funció dels dies hàbils escolars que tingui el mes en curs.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Nom i cognoms del pare/mare/tutor legal *
DNI del pare/mare/tutor legal *
Adreça *
Telèfons de contacte *
Adreça electrònica *
Nom de l'alumne/a (1) *
Curs (1) *
Al·lèrgies de l'alumne/a (1) *
Nom de l'alumne/a (2)
Curs (2)
Clear selection
Al·lèrgies de l'alumne/a (2)
Nom de l'alumne/a (3)
Curs (3)
Clear selection
Al·lèrgies de l'alumne/a (3)
Dies de menjador
Dilluns
Dimarts
Dimecres
Dijous
Divendres
Alumne/a 1
Alumne/a 2
Alumne/a 3
Data d'inici d'assistència al menjador
MM
/
DD
/
YYYY
De conformitat amb la normativa vigent i aplicable en Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que les vostres dades i les del vostre fill/a o tutelat/da s'incorporaran al sistema de tractament titularitat de ASSOCIACIÓ DE PARES I MARES D'ALUMNES DEL COL·LEGI PÚBLIC INSP. DR. COMAS CAMPS D'ALAIOR amb CIF G07079809 i domicili social situat a AV. VERGE DEL TORO, 84 07730 ALAIOR (ILLES BALEARS), i que a continuació es relacionen les seves respectives finalitats, terminis de conservació i bases legitimadores. Per a aquells tractaments que ho requereixin, s'informa també de la possible elaboració de perfils i decisions automatitzades, així com les possibles cessions i les transferències internacionals que ASSOCIACIÓ DE PARES i MARES D'ALUMNES DEL COL·LEGI PÚBLIC INSP. DR. COMAS CAMPS D'ALAIOR té previst realitzar:
⋅ Finalitat: Gestió administrativa, facturació, comptabilitat i obligacions legals.
⋅ Termini de conservació: 5 anys, en compliment de la Llei General Tributària.
⋅ Base legítima: En compliment d'una llei.
⋅ Cessions: Les vostres dades i les del vostre fill/a o tutelat/da es comunicaran en cas de ser necessari a Agència Tributària, Bancs, Caixes i Organismes o administració pública amb competència en la matèria amb la finalitat de complir amb les obligacions tributàries i fiscals establertes a la normativa aplicable. A més, s'informa que la base legitimadora de la cessió és el compliment d'una llei.
Així mateix, us informem que podeu contactar amb el Delegat de Protecció de Dades, adreçant-vos per escrit a l'adreça de correu dpd.cliente@conversia.es o al telèfon 902 877 192.
D'acord amb els drets que us confereix la normativa vigent i aplicable en protecció de dades podreu exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió ("dret a l'oblit"), portabilitat i oposició al tractament de les vostres dades de caràcter personal així com la revocació del consentiment donat per al tractament de les mateixes, dirigint la vostra petició a l'adreça postal esmentada més amunt o al correu electrònic: apadoctorcomas@gmail.com. Podreu adreçar-vos a l'Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que considereu oportuna.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy