Přihláška na výjezd do Liberce 3. 3. 2017

Odjezd: 16:15 od fotbalového stadionu
Cena: 100,-Kč + 200,- Kč vstupenka
PRAVIDLA:
1. Každý při registraci musí nahlásit jméno, příjmení a datum narození, v případě přihlašování více lidí jednou osobou toto platí obdobně. Kdo nenahlásí u některé z osob jeden či více z uvedených údajů, nebude přihlášen.

2. Přihlásit se, je možné pouze pro cestu tam a zpět.

3. Osoby mladší 15 let se mohou zúčastnit výjezdu pouze za doprovodu plnoleté osoby.

4. O konečném seznamu účastníků rozhoduje organizátor.

5. V případě jakýchkoliv problémů bude dotyčná osoba vyloučena z dalších výjezdů fanklubu, v případě vzniklé škody bude navíc povinna tuto škodu uhradit.

6. Při hrubém a nevhodném chování, při chování, kdy je poškozováno dobré jméno klubu či fanklubu si organizátor vyhrazuje právo takového účastníka vyloučit ihned a kdekoliv, bez náhrady zaplaceného poplatku či úhrady cesty domů.

7. Přihlášením se na akci pořádanou fanklubem SOUHLASÍTE s těmito podmínkami organizátora.

  Captionless Image
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question