Dotazník
Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen
21. marec Medzinárodný deň lesov
O význame lesov pre život na našej planéte Zem hádam nikto nepochybuje. Tiež sa všeobecne predpokladá, čo všetko vďaka lesom ľudstvo má. Ale je to naozaj tak? Vie napríklad bežný obyvateľ mesta oceniť funkciu lesov vo vzťahu k tvorbe kyslíka? Pre mestá má obrovský význam akákoľvek zeleň – parky, aleje, stromy, záhrady, ovocné sady, trvalé trávne plochy, lesy v okolí mesta a vôd, zeleň v okolí obytných blokov, škôl, rekreačných, športových, zdravotníckych zariadení. (Pre účely tohto dotazníka používame označenie zelené plochy – plochy, na ktorých rastú rastliny, dreviny schopné fotosyntézy).
Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo (súčasť OSN) vyhlásila 21. marec ako Medzinárodný deň lesov, kedy chce poukázať na význam zelených plôch, vrátane lesov, práve pre obyvateľov miest.

Vážený respondent/Vážená respondentka,
chceme Vás požiadať o vyplnenie dotazníka, ktoré Vám zaberie len pár minút. Dotazník je anonymný a je určený všetkým Zvolenčanom. Pri každej otázke je možné vyznačiť len jednu odpoveď. Získané informácie budú slúžiť ako možná východisková báza pre ďalšie spracovanie.

Next
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service