ТЕСТ - ИТ - 10 клас
За всеки верен отговор получавате по 1 точка!
Вашият клас и паралелка: *
Например: 10 а
Вашият № в клас и име: *
Пример: №1 Анелия
1. Спамът е:
1 point
Clear selection
2. Облачната инфраструктура на хибридния облак:
1 point
Clear selection
3. При коя облачна технология инфраструктурата се притежава от една организация, която продава или предоставя безплатно услуги на други потребители:
1 point
Clear selection
4. Уебинар се нарича:
1 point
Clear selection
5. Кое свойство трябва да притежава всеки алгоритъм, така че да се извърши многократно, по всяко време, от различни хора, като за едни и същи начални данни ще се получи еднакъв резултат:
1 point
Clear selection
6. Алгоритъм, в който има последователност от действия, без поставяне на условие, се нарича:
1 point
Clear selection
7. Коя от фигурите се използва за изобразяване на функционален блок в блок-схема на алгоритъм:
1 point
Clear selection
8. Коя от фигурите се използва за въвеждане на данни в блок-схема на алгоритъм:
1 point
Clear selection
9. Кой метод на описание на алгоритмите представлява указания, в които чрез думи от естествения език се посочват действията, които трябва да се извършат?
1 point
Clear selection
10. Колко стрелки могат да излизат от условен блок?
1 point
Clear selection
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy