แบบสำรวจสนามเด็กเล่น postriskspot
คำชี้แจง: แบบสำรวจนี้ต้องการทราบสภาพสนามเด็กเล่นที่ตั้งอยู่ใน โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสวนสาธารณะ ฯลฯ
ขอความร่วมมือจากท่าน โปรดช่วยสำรวจและตอบคำถามตามความเป็นจริง
ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจครั้งนี้จะถูกเก็บเป็นความลับและถูกนำเสนอเฉพาะในงานวิชาการเท่านั้น
1.วันที่ตอบแบบสำรวจ *
2.สนามเด็กเล่นตั้งใน *
3.บอกที่ตั้ง (ที่อยู่) *
4.จังหวัด *
5.ขนาดสนามเด็กเล่น (ตารางเมตร) *
6.ระบุจำนวนอุปกรณ์เครื่องเล่นที่มีในสนามเด็กเล่น *
7.เคยมีเด็กบาดเจ็บจากสนามเด็กเล่นนี้ *
8.สนามเด็กเล่นนี้อยู่ในความรับผิดชอบของท่าน *
โปรดให้ข้อมูลที่ตรงกับความเป็นจริง ลงในช่องที่เห็นว่า ใช่ หรือ ไม่ใช่
คำถาม
9.อุปกรณ์เครื่องเล่นทุกตัวได้ติดยึดกับฐานรากมีความมั่นคงไม่อาจเคลื่อนย้ายหรือพลิกคว่ำได้โดยง่าย *
10.พื้นสนามเป็น พื้นทรายหนา 30 เซนติเมตร ขึ้นไป หรือพื้นยางสังเคราะห์หรือพื้นอื่น ๆ ที่มีหลักฐานบ่งบอกประสิทธิภาพเป็นพื้นสนามป้องกันบาดเจ็บจากการตกได้ *
11.ความสูงของเครื่องเล่น วัดจากจากพื้นสนามถึงตำแหน่งที่เด็กยืนถึงของเครื่องเล่นสนาม โดยเครื่องเล่นของ เด็กก่อนวัยเรียน (2-5 ปีหรือระดับอนุบาล) ไม่ควรเกิน 1.20 เมตร และของเด็กวัยเรียน (5 ปีขึ้นไปหรือประถม 1 ขึ้นไป)ไม่ควรเกิน 1.80 เมตรหากความสูงมากกว่าที่กำหนดนี้ ได้มีระบบปิด(เช่นรั้วหรือราวกันตก) ป้องกันไม่ให้เด็กตกมาโดยง่ายกรณีไม่ได้แยกกลุ่มอายุหรือเล่นรวม ให้ใช้ความสูงไม่เกิน1.20 เมตร *
12.ไม่มีเครื่องเล่นชำรุด แตกหักหรือส่วนยื่นแหลมคม ทิ่มแทงผู้เล่นจนบาดเจ็บรุนแรง หรือโยกคลอนไม่มั่นคงล้มทับผู้เล่นได้โดยง่าย *
ผู้ให้ข้อมูล
13.ชื่อ-สกุล *
14.หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ *
15.ส่งภาพ , PDF หรือวีดีโอ จุดเสี่ยง ( หมายเหตุ ผู้ส่งต้องมี gmail ในส่งเท่านั้น ขนาดสูงสุด 100MB )
16.ส่งพิกัด GPS จุดเสี่ยงจาก googleMap
เปิด googleMap
ขอขอบคุณในความร่วมมือ
หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถาม ติดต่อที่ คุณสุชาดา วันภักดี / อภิชาต มหิงสพันธ์
ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก โรงพยาบาลรามาธิบดี
โทร 02-6449080-81
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service