Rejestracja tematów wystąpień na XII Międzynarodowe Sympozjum „Pielęgniarstwo fundamentem opieki. Innowacyjne rozwiązania w pielęgniarstwie”/ Registration of the topics of the speeches at the XII International Symposium "Nursing foundation of care. Innovative solutions in nursing "
XII Międzynarodowym Sympozjum „Pielęgniarstwo fundamentem opieki. Innowacyjne rozwiązania w pielęgniarstwie” odbędzie się w stolicy Podkarpacia – Rzeszowie w dniach 26-27 września 2019 roku. Uczestnicy wydarzenia mają możliwość prezentacji prac z tematyki:
- Nowe trendy w opiece nad człowiekiem przewlekle chorym.
- Innowacyjne technologie w opiece nad chorym dzieckiem i dorosłym.
- Telepielęgniarstwo- nowoczesna opieka pielęgniarska, nowoczesne pielęgniarstwo.
- Jakość życia w zdrowiu, chorobie, starości i niepełnosprawności.
- Poradnictwo pielęgniarskie.
- Varia.

XII International Symposium "Nursing foundation of care. Innovative solutions in nursing "will take place in the capital of Podkarpacie - Rzeszów on September 26-27, 2019. Participants of the event have the opportunity to present works on the subject:
- New trends in the care of a children through child.
- Innovative technologies in the care of a child and adult.
- Tele nursing - modern nursery care, modern nursing.
- Quality of life in health, disease, old age and disability.
- Nursing education.
- Varia.
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy