Turto apskaitos pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus ypatumai

Mokymų aprašymas: Ši mokymų programa yra skirta viešojo sektoriaus subjektų buhalteriams Mokymų metu klausytojams pateikiama metodinė medžiaga bei praktiniai pavyzdžiai taikant viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus.
Tikslinė auditorija: Viešojo sektoriaus subjektų buhalteriai.
Lektorė: Laimutė Kazlauskienė – Vilniaus universiteto apskaitos ir audito katedros lektorė, viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų komiteto narė.
Mokymų planas
1. Ilgalaikio materialiojo turto apskaita
Ilgalaikio materialiojo turto apskaita pagal 12 VSAFAS“ Ilgalaikis materialusis turtas“. Ilgalaikio materialiojo turto pirminis pripažinimas, įsigijimo savikainos nustatymas, registravimas apskaitoje ir nusidėvėjimas, nuvertėjimas, nuvertėjimo atkūrimas, vertinimas tikrąja verte, pardavimas, perdavimas, pergrupavimas, nurašymas. Finansinė nuoma (lizingas). Nekilnojamo turto perdavimas VĮ “ Turto bankas” valdyti, atnaujinti, parduoti. Atlygio turto bankui apskaita.

2. Nematerialiojo turto apskaita
Nematerialiojo turto apskaita pagal 13 VSAFAS „ Nematerialusis turtas“. Nematerialiojo turto pirminis pripažinimas, įsigijimo savikainos nustatymas, amortizacija, vėlesnis turto vertinimas, eksploatavimo ir pagerinimo išlaidų apskaita.

3. Finansinio turto apskaita
Investicijų į ne viešojo sektoriaus subjektus apskaita pirminio pripažinimo ir vėlesnio vertinimo metu. Nuosavybės metodo taikymas.
Gautinų sumų apskaita pirminio pripažinimo ir vėlesnio vertinimo metu. Ilgalaikės ir per vienus metus gautinos sumos. Gautinos sumos už suteiktas paslaugas, gautinos finansavimo sumos. Gautinų sumų nuvertėjimas, nuvertėjimo atkūrimas, nurašymas.

4. Atsargų apskaita
Atsargų apskaita pirminio pripažinimo ir vėlesnio vertinimo metu. Atsargų įsigijimo savikaina, atidavimas naudoti, įvertinimas grynąja realizavimo verte, nuvertėjimo atkūrimas, atsargų perdavimas kitam viešojo sektoriaus subjektui, nurašymas


TRUKMĖ: 8 ak. val.
Vieta: Vilnius
Data: 2018 m. spalio 30 d.
KAINA: LBAA nariams 80 eur ( su pietumis), jei apmokėjimas iki spalio 15d.
ne LBAA nariams 100 eur. (su pietumis), jei apmokėjimas iki spalio 15d.
Registracija pilnai atlikta, jei yra atliktas apmokėjimas.
Registracija uždaroma surinkus 20 dalyvių grupę.
Sąskaita išankstiniam apmokėjimui: http://www.lbaa.lt/wp-content/uploads/2018/09/2018-10-30-LK-VSAFAS.pdf

Email address *
Vardas *
Your answer
Pavardė *
Your answer
Ar esate LBAA narys? *
LBAA nario pažymėjimo numeris (pažymėjimo numerį rasite atsispausdinę pažymėjimą iš LBAA svetainės)
Your answer
Mokėtojo pavadinimas (jei norite gauti nuolaidą kaip LBAA narys, nurodomas LBAA nario pavadinimas kurio vardu vykdoma registracija ir kuriam bus išrašoma sąskaita) *
Your answer
Įm. kodas arba indiv. veiklos nr. Jei registruojasi fizinis asmuo, nevykdantis indiv. veiklos, parašykite FA *
Your answer
Įmonės adresas
Your answer
Telefono nr. *
Your answer
Komentarai, klausimai lektoriui
Your answer
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google.