แบบทดสอบ O - NET วิทยาศาสตร์ ป.6 2556
1. จงพิจารณาแผนภาพ แล้วตอบคำถาม
ถ้ามุม 2 เป็นมุมตกกระทบ มุมใดควรเป็นมุมสะท้อน *
2. ช่างไฟฟ้านำเซลล์ไฟฟ้าหลายเซลล์ที่มีแรงดันไฟฟ้าเซลล์ละ 1.5 โวลต์ มาต่อกันเป็นแบบต่างๆ แล้วตรวจวัดแรงไฟฟ้าได้ดังตาราง
จากข้อมูลการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบใด เป็นการต่อแบบอนุกรม *
3. พิจารณาตารางแล้วตอบคำถาม
ดอกไม้ชนิดใดเป็นดอกไม้ไม่สมบูรณ์เพศ *
4. ศึกษาภาพการตอนกิ่งพืชเพื่อขยายพันธุ์ แล้วตอบคำถามใ
ในการตอนกิ่งจะเกิดรากของกิ่งตอนบริเวณใด *
5. ศึกษาแผนภาพวัฎจักรชิวิตของสัวต์ต่อไปนี้ แล้วตอบคำถาม
สิ่งมีชีวิตในข้อใด มัวัฏจักรชีวิตที่คล้ายกับแผนภาพ *
6. ในการทำกิจกรรมของสัตว์ต้องใช้พลังงานซึ่งได้จากการทำงานของระบบต่างๆในร่างกาย นักเรียนคิดว่าพลังงานได้จากระบบใดบ้าง *
7. ครอบครัวหนึ่ง พ่อไม่มีลักยิ้มมาจากครอบครัวที่สืบทอดการไม่มีลักยิ้มทุกรุ่น ส่วนแม่มีลักยิ้ม มาจากครอบครัวที่ถ่ายทอดการมีลักยิ้ม ทุกรุ่นเช่นกัน ลูกของพ่อแม่คู่นี้ไม่มีลักยิ้ม ผลการวิเคราะห์ลักษณะพันธุกรรมของครอบครัวนี้ข้อใดถูกต้อง *
8. ข้อความใดคือลักษณะที่พบเฉพาะในพืชดอก *
9. วิธีการจำแนกพีชเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและใบเลี้ยงคู่ ทีสะดวกรวดเร็ว และแม่นยำที่สุด คือวิธีการในข้อใด *
10. ข้อใดเป็นลักษณะเฉพาะของสัตว์ครี่งบกครึ่งน้ำ *
11. ข้อใดเป็นดาวเคราะห์แคระของระบบสุริยะ *
12. ภาพแสดงตำแหน่งที่สัมพันธ์กันของโลก ดวงจันทร์ และดวงอาทิตย์ในเวลาที่แตกต่างกัน
ภาพใดแสดงการเกิดสุริยุปราคา *
13. การที่โลกมีแกนเอียง ตลอดเวลาทีหมุนรอบตัวเองแบบทวยเข็มนาฬิกา และหมุนรอบดวงอาทิตย์แบบทวนเข็มนาฬิกา เช่นกัน ทำให้เกิดฤดูการลต่างๆ
จากภาพ ตำแหน่ง ก เป็นฤดูกาลอะไร *
14. การประกอบอาชีพใดที่ต้องอยู่ใกล้ทะเล
15. การปรับปรุงดินให้มีสภาพเหมาะสมต่อการเพาะปลูกโดยไม่ทำลายสภาพแวดล้อมมีหลายวิธี ยกเว้น ข้อใด *
16. พิจารณาแผนภาพสายใยอาหารในนาข้าวแห่งหนึ่ง
สายใยอาหารนี้ประกอบด้วยโซ่อาหารจำนวนเท่าใด *
17. การอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตองชนิดที่อยู่หนึ่งๆ ถ้ากำหนดให้ สัญญาลักษณ์ + เป็นการให้ประโยชน์จากการอยู่ร่วมกัน - เป้นการเสียประโยชน์จาการอยู่ร่วมกัน 0 เป็นการไม่ได้ประโยชน์และไม่เสียประโยชน์จากการอยู่ร่วมกัน ถ้าใช้สัญญาลักษณ์ แสดงความสัมพันธ์ของ "พลูด่างเกาะต้นมะม่วง" พลูด่างและต้นมะม่วง มีความสัมพันธ์ตรงกับสัญญาลักษณ์ข้อใด เรียงตามลำดับ *
18. การส่งผ่านความร้อนในข้อใดเป็นการนำความร้อน *
19. ข้อใดเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีทั้งหมด *
20. กำหนดประโยชน์ของแรงเสียดทาน ดังนี้
ข้อความใดเป้นการใช้ประโยชน์จากการเพิ่มแรงเสียดทาน
21. นำก้อนน้ำ้ตาลไปละลายในของเหลวชนิดต่างๆ ที่อุณหภูมิห้อง บันทึกเวลาที่น้ำตาลละลายหมด ดังแผนภูมิ
ของเหลวชนิดใดทำละลายดีที่สุด *
22. จากภาพเมื่อปล่อยน้ำไปตามท่อที่มีขนาดต่างๆ ที่ต่อจากแท่งค์น้ำ ในระดับเดียวกันในเวลาพร้อมกัน ข้อใดเรียงลำดับความแรงของน้ำจากมากไปหาน้อยได้ถุกต้อง
*
23. พิจารณาภาพการทดลอง แล้วตอบคำถาม
เมื่อออกแรงดึงวัตถุที่มีน้ำหนัก 15 กิโลกรัม ในภาพ จะเกิดผลตามข้อใด *
24. วางวัตถุชนิดเดียวกัน ที่มีรูปร่างเหมือนกันและขนาดเท่ากัน ลงในของเหลว 4 ชนิดดังภาพ
ข้อใดสรุปได้ถูกต้อง *
25.ภาพใดที่หลอดไฟฟ้า ต่อกันแบบอนุกรม
26 . พิจารณาภาพส่วนประกอบของดอกไม้ แล้วตอบคำถาม
เซลล์สืบพันธุ์เพศเมียอยู่ที่ส่วนใด *
27. ศึกษาแผนภูมิมาตรฐานการเจริยเติบโตของร่างกายของเด็กชาย แล้วตอบคำถาม
เด็กชายปวิช หนัก 65 กิโลกรัม สูง 160 เซนติเมตร มีการเจริญเติบโตของร่างกายตามข้อใด *
ชื่อ - นามสกุล *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms