Formularz akredytacyjny na międzypaństwowy mecz futbolu amerykańskiego Polska - Szwajcaria, 16.09.2017 r., Arena Lublin
ZASADY PRZYZNAWANIA AKREDYTACJI
1. Akredytacja może zostać przyznana jedynie dziennikarzom lub fotoreporterom, którzy wypełnią formularz akredytacyjny, nie później niż w niedzielę 10 września 2017 r. do godziny 23:59.

2. Wysłanie formularza nie jest równoznaczne z otrzymaniem akredytacji. Akredytacje otrzymają jedynie ci dziennikarze i fotoreporterzy, którzy prawidłowo wypełnią formularz.

3. Jedna redakcja może otrzymać maksymalnie dwie akredytacje FOTO i dwie akredytacje MEDIA.

4. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc zastrzegamy sobie prawo do nieprzyznania akredytacji bez podania przyczyny.

5. Potwierdzenie przyznania akredytacji (lub informacja o odrzuceniu wniosku) zostanie przesłana na podany w formularzu adres e-mail najpóźniej w poniedziałek 11 września 2017 r. do godziny 23:59.

6. Wszystkie zasady dotyczące rejestracji wydarzenia za pomocą narzędzi audiowizualnych oraz fotograficznych, zostaną przekazane akredytowanym fotoreporterom najpóźniej w czwartek 14 września 2017 r.

7. Wysłanie zgłoszenia oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Organizatora powyższych danych osobowych w celach związanych z akredytacją na międzypaństwowy mecz futbolu amerykańskiego Polska - Szwajcaria. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 296, z późn. zm.)


ACCREDITATION RULES

1. Accreditation may be awarded only to journalists or photographers who submit the application form no later than the 10.09.2017 at 23:59.

2. Submitting the application form is not equal to obtaining the accreditation. Accreditations will be allocated to those journalists and photographers who fill in the application form correctly.

3. One organisation may receive no more than: two FOTO accreditations and two accreditation MEDIA.

4. Due to limited number of accreditations we reserve the right to refuse the accreditations without giving a reason.  

5. Confirmation of issuing accreditation (or information on rejecting the application) will be sent to the email submitted in the application form not latet than on 11.09.2017 at 23:59.

6. All regulations on audiovisual and photo registration of the event will be delivered to accredited photographers not later than Friday, the 14.09.2017.

7. Sending of the application states that According to the Act of protection the personal details (Dz. Ustaw nr 101 poz. 296, 29.08.1997) I do accept processing of my personal details (named above) by Organisers for accreditation activities.

*Wymagane
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Imię (First name) *
Nazwisko (Surname) *
Telefon komórkowy (Mobile phone) *
E-mail *
Numer legitymacji prasowej lub dowodu osobistego lub paszportu (Press card number or ID or passport number) *
Redakcja/Agencja (Publication/Agency) *
Miasto (City) *
Kraj (Country) *
Rodzaj zajęcia wykonywanego w redakcji (Occupation) *
Pojazd (Vehicle) *
Numer rejestracyjny pojazdu (Vehicle registration number)
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy