ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมหัวข้อเรื่อง "ธรรมะคนเมือง" โดยไม่มีค่าใช้จ่าย, วิทยากร พระปิยโสภณ
ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตามโครงการอบรมประชาชนเพื่อการดำเนินชีวิตสำหรับคนเมือง ปีงบประมาณ 2560 ณ ศูนย์บริการการศึกษาตามอัธยาศัย สถาบันการศึกษาทางไกล สำนักงาน กศน. สป.ศธ. ชั้น 3 อาคาร 4 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
Email address *
1. ชื่อ - นามสกุล *
Your answer
2. เลขที่ประจำตัวประชาชน *
Your answer
3. เพศ *
4. จบการศึกษา (ชั้นสูงสุด) *
5. ที่อยู่ (ระบุจังหวัด) *
Your answer
6. ท่านประกอบอาชีพ (โปรดระบุ) *
Your answer
7. รายได้เฉลี่ย (บาท/เดือน) *
Your answer
8. ช่องทางการติดต่อที่สะดวก (เบอร์มือถือ) *
Your answer
9. ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้ทำการชำระ "ค่ามัดจำสำรองที่นั่ง จำนวน 100 บาท" เรียบร้อยแล้ว *
ลงชื่อ (ผู้สมัคร) *
Your answer
หมายเหตุ
1. ปิดรับสมัคร วันที่ 16 มีนาคม 2560 หรือเมื่อจำนวนผู้สมัครเต็มตามจำนวนที่่กำหนด 2. ผู้สมัครต้องวางมัดจำค่าสำรองที่นั่ง 100 บาท / ท่าน / หลักสูตร โดยสามารถชำระเป็นเงินสด กรณีกรอกใบสมัครด้วยตนเอง โดยจะได้รับใบรับเงินเป็นหลักฐานการขอรับเงินมัดคืน หรือโอนเข้าบัญชี นางสาวสุมาลี นุ่นแก้ว และ/หรือ นางสาวศุภลักษณ์ ชัยชุมพร บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี 407-688889-6 โดยให้เก็บสำเนาใบโอนหรือสลิปการโอน เป็นหลักฐานการรับเงินมัดจำคืน ในวันที่มาร่วมกิจกรรม 3. กรณีที่สมัครแล้วไม่มาร่วมกิจกรรมให้ถือว่าท่านมีความประสงค์บริจาคเงินดังกล่าวเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา 4. ทั้งนี้ การสมัครออนไลน์จะสมบูรณ์ได้ จะต้องทำการชำระ "ค่ามัดจำสำรอง" ที่นั่ง ภายใน 1 วันหลังการทำการสมัคร มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์การสมัครออนไลน์ ต้องทำการสมัครใหม่
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms