Kwestionariusz dla osób G/głuchych
Szanowni Państwo,
zapraszamy do udziału w badaniu realizowanym przez Pracownię Ratownictwa Medycznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, którego celem jest ustalenie jakości komunikacji, zaufania w relacji lekarz-pacjent oraz identyfikacja ewentualnych barier komunikacyjnych pomiędzy głuchym pacjentem a personelem opieki medycznej. Badanie ma charakter anonimowy i jest prowadzone w celach naukowych, a zwrot wypełnionego kwestionariusza będzie równoznaczny z wyrażeniem zgody na udział w badaniu. W razie pytań lub uwag dot. badania prosimy o kontakt z mgr Joanną Roczyńską: joanna.roczynska@gumed.edu.pl
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Informacja o badaniu
Informacja o uczestniku badania
1. Wiek (w latach) *
2. Płeć *
3. Ubytek słuchu *
4. Wykształcenie *
5. Sposób komunikacji preferowany na co dzień *
6. Język polski w mowie zna Pani/Pan na poziomie *
7. Język polski w piśmie zna Pani/Pan na poziomie *
Część zasadnicza
1. Czy obawia się Pan/Pani sytuacji, w której będzie musiał/-a skorzystać z pomocy opieki medycznej, a nie zostanie zrozumiana przez personel medyczny? (Odpowiedź proszę zaznaczyć na skali) *
Nie obawiam się w ogóle
Bardzo się obawiam
2. Czy personel opieki medycznej każdorazowo upewnia się, że został prawidłowo zrozumiany w kwestii rozumienia przez pacjenta diagnozy, dalszych zaleceń i postępowania? *
3. Czy używanie przez personel medyczny specjalistycznego języka medycznego stanowi dla Pana/Pani problem w komunikacji? *
4. Czy uważa Pan/Pani, że wywiad, rozmowa wstępna prowadzona przez personel medyczny jest przeprowadzana rzetelnie i dokładnie? *
5. Czy zna Pan/Pani sytuacje lub sam/-a był/-a świadkiem sytuacji, w której personel medyczny nie był w stanie porozumieć się z głuchym pacjentem? (Odpowiedź proszę zaznaczyć na skali) *
Nigdy nie słyszałem o takiej sytuacji
Bardzo często zdarzają się takie sytuacje
6. Czy zna Pan/Pani sytuację lub uczestniczył/-a w sytuacji, w której bariera komunikacyjna między personelem medycznym a osobą głuchą, zagrażała jej zdrowiu lub życiu? *
7. Czy uważa Pan/Pani, że wiedza personelu opieki medycznej o specyficznych uwarunkowaniach komunikacyjnych społeczności osób głuchych jest wystarczająca? *
8. Czy czuje się Pan/Pani komfortowo i bezpiecznie w kontakcie z personelem opieki medycznej? (Odpowiedź proszę zaznaczyć na skali) *
W ogóle nie czuję się bezpiecznie
Czuję się bardzo bezpiecznie
9. Oceń stopień przygotowania personelu medycznego do kontaktu z głuchym pacjentem (Odpowiedź proszę zaznaczyć na skali) *
Bardzo źle przygotowany
Bardzo dobrze przygotowany
10. Jak często korzysta Pan/Pani z pomocy personelu opieki medycznej? *
11. W jaki sposób Pan/Pani chciałby/-aby komunikować się z personelem opieki medycznej? (możliwość zaznaczenia kilku odpowiedzi)
Skala zaufania w relacji lekarz-pacjent Anderson i Dedrick
Pacjent udziela odpowiedzi za pomocą pięciopunktowej skali: 1 – zdecydowanie nie zgadzam się, 2 – nie zgadzam się, 3 – ani tak ani nie, 4 – zgadzam się oraz 5 – zdecydowanie zgadzam się
1. Wątpię, że mój lekarz naprawdę opiekuje się mną jako osobą
Zdecydowanie nie zgadzam się (1 pkt)
Nie zgadzam się (2 pkt)
Ani tak, ani nie (3 pkt)
Zgadzam się (4 pkt)
Zdecydowanie zgadzam się (5 pkt)
1. Wątpię, że mój lekarz naprawdę opiekuje się mną jako osobą
Clear selection
2. Mój lekarz zwykle rozpatruje moje potrzeby i stawia je na pierwszym miejscu
Zdecydowanie nie zgadzam się (1 pkt)
Nie zgadzam się (2 pkt)
Ani tak, ani nie (3 pkt)
Zgadzam się (4 pkt)
Zdecydowanie zgadzam się (5 pkt)
2. Mój lekarz zwykle rozpatruje moje potrzeby i stawia je na pierwszym miejscu
Clear selection
3. Ufam bardzo mojemu lekarzowi, dlatego zawsze stosuję się do jego rad
Zdecydowanie nie zgadzam się (1 pkt)
Nie zgadzam się (2 pkt)
Ani tak, ani nie (3 pkt)
Zgadzam się (4 pkt)
Zdecydowanie zgadzam się (5 pkt)
3. Ufam bardzo mojemu lekarzowi, dlatego zawsze stosuję się do jego rad
Clear selection
4. Jeżeli mój lekarz coś mówi zawsze musi być to prawda
Zdecydowanie nie zgadzam się (1 pkt)
Nie zgadzam się (2 pkt)
Ani tak, ani nie (3 pkt)
Zgadzam się (4 pkt)
Zdecydowanie zgadzam się (5 pkt)
4. Jeżeli mój lekarz coś mówi zawsze musi być to prawda
Clear selection
5. Czasami nie ufam mojemu lekarzowi
Zdecydowanie nie zgadzam się (1 pkt)
Nie zgadzam się (2 pkt)
Ani tak, ani nie (3 pkt)
Zgadzam się (4 pkt)
Zdecydowanie zgadzam się (5 pkt)
5. Czasami nie ufam mojemu lekarzowi
Clear selection
6. Ufam orzeczeniom i opiniom mojego lekarza
Zdecydowanie nie zgadzam się (1 pkt)
Nie zgadzam się (2 pkt)
Ani tak, ani nie (3 pkt)
Zgadzam się (4 pkt)
Zdecydowanie zgadzam się (5 pkt)
6. Ufam orzeczeniom i opiniom mojego lekarza
Clear selection
7. Czuję, że mój lekarz nie wszystko robi dla mojej opieki medycznej
Zdecydowanie nie zgadzam się (1 pkt)
Nie zgadzam się (2 pkt)
Ani tak, ani nie (3 pkt)
Zgadzam się (4 pkt)
Zdecydowanie zgadzam się (5 pkt)
7. Czuję, że mój lekarz nie wszystko robi dla mojej opieki medycznej
Clear selection
8. Ufam mojemu lekarzowi co do sposobu leczenia moich schorzeń
Zdecydowanie nie zgadzam się (1 pkt)
Nie zgadzam się (2 pkt)
Ani tak, ani nie (3 pkt)
Zgadzam się (4 pkt)
Zdecydowanie zgadzam się (5 pkt)
8. Ufam mojemu lekarzowi co do sposobu leczenia moich schorzeń
Clear selection
9. Mój lekarz jest prawdziwym ekspertem w leczeniu chorób
Zdecydowanie nie zgadzam się (1 pkt)
Nie zgadzam się (2 pkt)
Ani tak, ani nie (3 pkt)
Zgadzam się (4 pkt)
Zdecydowanie zgadzam się (5 pkt)
9. Mój lekarz jest prawdziwym ekspertem w leczeniu chorób
Clear selection
10. Mogę powiedzieć mojemu lekarzowi, jeżeli popełni błąd
Zdecydowanie nie zgadzam się (1 pkt)
Nie zgadzam się (2 pkt)
Ani tak, ani nie (3 pkt)
Zgadzam się (4 pkt)
Zdecydowanie zgadzam się (5 pkt)
10. Mogę powiedzieć mojemu lekarzowi, jeżeli popełni błąd
Clear selection
11. Czasami obawiam się, że mój lekarz nie dochowa tajemnicy.
Zdecydowanie nie zgadzam się (1 pkt)
Nie zgadzam się (2 pkt)
Ani tak, ani nie (3 pkt)
Zgadzam się (4 pkt)
Zdecydowanie zgadzam się (5 pkt)
11. Czasami obawiam się, że mój lekarz nie dochowa tajemnicy.
Clear selection
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy