Wniosek stypendialny 2019/2020
Ubiegając się o stypendium socjalne dla dziecka w roku akademickim 2019/2020 należy wypełnić niniejszy formularz w wyznaczonym terminie:

- od 7 maja do 28 maja, godz. 13:00 - dotyczy Uniwersytetu Dzieci w Warszawie i Krakowie
- od 7 maja do 5 czerwca, godz. 13:00 - dotyczy Uniwersytetu Dzieci w Poznaniu, Wrocławiu i Olsztynie.

Wnioskodawca może zostać poproszony o udostępnienie do wglądu dokumentów poświadczających sytuację materialną i rodzinną. W tej sprawie będzie się kontaktować drogą e-mailową dziekanat ośrodka Uniwersytetu Dzieci, do którego aplikuje student.

Odpowiedź o przyznaniu stypendium lub odrzuceniu wniosku zostanie wysłana na adres mailowy podany w niniejszym formularzu, w dniu ogłoszenia wyników rekrutacji:
- 30 maja - dla kandydatów na studia Uniwersytetu Dzieci w Krakowie i Warszawie
- 7 czerwca - dla kandydatów na studia Uniwersytetu Dzieci w Olsztynie, Wrocławiu i Poznaniu.

Email address *
Imię i nazwisko dziecka: *
Uwaga! W przypadku ubiegania się o stypendium socjalne dla rodzeństwa, należy wypełnić formularz na każde dziecko osobno.
Your answer
Rok urodzenia dziecka: *
Prosimy wpisać WYŁĄCZNIE rok (bez dnia i miesiąca)
Your answer
Adres zamieszkania: *
Your answer
Miasto, w którym dziecko jest, bądź chce być zapisane na studia: *
Wniosek stypendialny dotyczy: *
Kierunek studiów w roku akademickim 2019/2020: *
Liczba moich dzieci ubiegających się o stypendium na Uniwersytecie Dzieci: *
Liczba członków rodziny w gospodarstwie domowym: *
Prosimy o podanie oddzielnie liczby osób dorosłych i dzieci.
Your answer
Wnioskuję o stypendium dla dziecka jako: *
Required
Czy pobierane są świadczenia wychowawcze w ramach Programu "Rodzina 500+"? *
Prosimy o podanie łącznej kwoty pobieranych świadczeń miesięcznie.
Your answer
Czy pobierane są alimenty na dziecko?
Dotyczy rodziców samotnie wychowujących dzieci. Prosimy o informacje co do kwoty pobieranych alimentów.
Your answer
Oświadczam, że aktualne źródła dochodu w rodzinie z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku to: *
Prosimy o zaznaczenie źródła dochodów.
Required
Miesięczny dochód netto na członka rodziny wynosi: *
Prosimy podać pełny dochód netto (w tym wliczone wszystkie miesięczne świadczenia z których korzysta rodzina) dzielony na liczbę osób w gospodarstwie domowym. Na potrzeby weryfikacji wypełnionego wniosku, Fundacja Uniwersytet Dzieci może wymagać okazania do wglądu oświadczeń/ dokumentów potwierdzających aktualną sytuację finansową, tj. PIT-37 lub PIT-36 za 2018 r. oraz wszelkie inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację materialną, określone w powyższych punktach.
Your answer
Imię i nazwisko rodzica: *
Your answer
Deklaruję wpłatę za studia mojego dziecka w wysokości: *
Your answer
Telefon do kontaktu: *
Your answer
Uzasadnienie potrzeby wsparcia finansowego dla dziecka: *
Prosimy o opis aktualnej sytuacji materialnej Państwa rodziny. Przypominamy, że stypendium ma charakter socjalny, dlatego uzasadnieniem wniosku NIE SĄ: - dodatkowe umiejętności, zdolności oraz wybitne osiągnięcia dziecka, - dodatkowe zajęcia pozalekcyjne (np. basen, balet, j. obcy) i ich koszta, - koszty ponoszone za dojazd na zajęcia Uniwersytetu Dzieci.
Your answer
Oświadczam, że wszystkie dane zawarte w niniejszym wniosku są prawdziwe, kompletne i zostały podane przeze mnie dobrowolnie. *
Państwa dane osobowe zawarte we wniosku o stypendium są zbierane i przetwarzane wyłącznie w celu weryfikacji wniosku i przyznania stypendium. *
Dane osobowe zawarte we wniosku o stypendium podaję dobrowolnie. Podstawą ich przetwarzania jest moja zgoda. Oświadczam, że znane mi są cele zbierania moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego dziecka/prawnego podopiecznego i wyrażam zgodę na ich zbieranie i przetwarzanie przez Fundację Uniwersytet Dzieci (administrator danych) z siedzibą w Krakowie przy ul. Mydlarskiej 4. Wiem, że mam dostęp do danych i mogę je poprawiać. Mam prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych, mam prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz inne prawa określone w polityce prywatności. Administrator danych przetwarza dane zgodnie z obowiązującym prawem, w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1). Wiem, że dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do przyznania stypendium oraz ustalenia jego wysokości, a także przez okres dochodzenia do nich praw lub roszczeń. Dane te administrator może przetwarzać w zakresie niezbędnym do czasu wykonania koniecznych rozliczeń i sprawozdawczości.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of Ud.edu.pl. Report Abuse - Terms of Service