GICOF International Cosplay Championship Thailand Preliminary Application Form
แบบฟอร์มรับสมัครการประกวดคอสเพลย์ GICOF International Cosplay Championship Thailand Preliminary แบบฟอร์มนี้ต้องการข้อมูลส่วนตัวของผู้สมัครและที่อยู่อีเมล เพื่อใช้ในการติดต่อกลับจากทีมงาน กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องชัดเจนก่อนจะทำการส่งแบบฟอร์ม

**กรณีเกิดปัญหาจากอีเมลที่ผิดพลาด เช่น กรอกอีเมลผิด, อีเมลเข้าไปอยู่ใน Junk Mail ของผู้ใช้ หรือ อีเมลมีปัญหาใช้งานไม่ได้ ทางทีมงานจะถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครเอง**

GICOF International Cosplay Championship Thailand Preliminary Details
การประกวดคอสเพลย์ GICOF International Cosplay Championship รอบคัดเลือกตัวแทนประเทศไทย วันที่ 16 มิถุนายน 2562 ณ ณ หอประชุมชั้น 2 อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นการประกวดคอสเพลย์ประเภททีม แบบมีการแสดง ทีมผู้ชนะจะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปร่วมงานและแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ ร่วมกับตัวแทนคอสเพลย์จากนานาชาติในงาน Gyeonggi International Cosplay Festival International Cosplay Championship ณ ประเทศเกาหลี ระหว่างวันที่ 14 - 18 สิงหาคม 2562

รูปแบบของการประกวด
1. เป็นการประกวดคอสเพลย์ประเภททีม ทีมละ 2 คน ไม่อนุญาตให้มีผู้ช่วย
2. ใช้การตัดสินด้วยคะแนนจากการแสดง Performance บนเวทีและรายละเอียดของชุดคอสเพลย์
3. ไม่จำกัดเรื่องราวและตัวละครที่จะใช้ในการประกวด แต่ทั้ง 2 ตัวละครจะต้องมาจากเรื่องเดียวกัน
4. ความยาวของการแสดงไม่เกิน 3 นาที กรณีที่การแสดงเกินเวลาจะถูกหักคะแนนตามสัดส่วน
5. ไม่มีการจับเวลาในการ Setup เตรียมอุปกรณ์ก่อนการแสดง
6. คณะกรรมการตัดสินการประกวด จะลงคะแนนและคัดเลือกผู้ชนะ 1 ทีม เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทย
7. การประกวดจะจัดในวันที่ 16 มิถุนายน 2562 ภายในงาน MARUYA #27 ณ หอประชุมชั้น 2 อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เริ่มประกวดเวลา 13.00 - 14.30 น.
8. รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ไม่เกินเวลา 22.00 น.

Rules and Regulations
กฎและกติกาการประกวด
1. ชุดคอสเพลย์จะต้องไม่วาบหวิวหรือมีความล่อแหลมทางเพศ โดยยึดตามมาตรฐานศีลธรรมอันดีของประเทศไทย ไม่เปิดเผยเนื้อหนังในจุดสงวนต่างๆ เช่น เปิดเผยบริเวณอวัยวะเพศ หรือ มีการเปลือยถันของสตรี เป็นต้น
2. ในการแสดงทั้งชุดและอุปกรณ์รวมไปถึงฉากต่างๆ จะต้องไม่มีสัญลักษณ์ ที่มีความอ่อนไหวต่อความรู้สึกในระดับนานาชาติ เช่น สัญลักษณ์สวัสดิกะของนาซี สัญลักษณ์ Rising Sun ของจักรวรรดิญี่ปุ่น เป็นต้น
3. การแสดงห้ามใช้ชุดเครื่องแบบของทหารเยอรมันและญี่ปุ่น ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยเด็ดขาด
4. ผู้ประกวดจะต้องระบุจำนวนของสิ่งเทียมอาวุธที่จะใช้ในการแสดงในแบบฟอร์มสมัคร ทั้งนี้พร็อบสิ่งเทียมอาวุธจะมีความยาวได้ไม่เกิน 2 เมตร ทั้งนี้สิ่งเทียมอาวุธไม่ว่าจะสร้างจากวัสดุใดๆ ก็ตาม จะต้องไม่มีคมหรือทำการลบคมให้หมด
5. ในการนำสิ่งเทียมอาวุธเข้ามาในงาน จะต้องมีการห่ออย่างมิดชิด หรือแยกส่วนและนำมาประกอบในบริเวณที่ทีมงานจัดเตรียมไว้ให้สำหรับทีมผู้ประกวด สิ่งเทียมอาวุธจะสามารถนำออกมาเฉพาะในช่วงการแสดงเท่านั้น ไม่อนุญาตให้แสดงสิ่งเทียมอาวุธ ภายนอกบริเวณสถานที่จัดงาน
6. สำหรับฉากและวัตถุประกอบฉากต่างๆ ที่ใช้ในการแสดง จะต้องมีลักษณะที่ถอดประกอบได้ โดยแต่ละชิ้นเมื่อประกอบแล้วจะต้องมีขนาดใหญ่ที่สุดไม่เกิน 2x2 เมตร
7. ห้ามใช้วัตถุอันตรายหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายกับสถานที่ เช่น ระเบิด พลุ ดอกไม้ไฟ วัตถุไวไฟ หรือของเหลว ประกอบในการแสดง กรณีอุปกรณ์การแสดงมีการฝังวงจรหรือระบบไฟฟ้า ทีมงานอนุญาตให้ใช้อุปกรณ์ที่เป็นไฟฟ้ากระแสตรงเท่านั้น โดยมีความต่างศักย์ไม่เกิน 9 โวลต์
8. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด ในกรณีที่มีการร้องเรียนทีเกี่ยวข้องกับการทำผิดกฎกติกาภายหลังจบการประกวดไปแล้ว คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคำร้องนั้นๆ
9. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการปรับแก้ไขรายละเอียดกฎและกติกาการประกวดเพื่อความเหมาะสม ซึ่งจะทำการแก้ไขอย่างเปิดเผยโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ประกวดทราบล่วงหน้า
Scoring Criteria
หลักเกณฑ์การให้คะแนน
1. การแสดง (การดำเนินเรื่อง รูปแบบการนำเสนอ และความต่อเนื่องของการแสดง) 40 คะแนน
2. เครื่องแต่งกาย (ความสวยงาม รายละเอียดของชุด การเคารพตามต้นฉบับ) 30 คะแนน
3. การเข้าถึงบทบาทของตัวละคร 30 คะแนน
รวมทั้งสิ้น 100 คะแนน
Media Regulations for Performance
ข้อกำหนดของการใช้ภาพและเสียงประกอบการแสดง

1. กรณีมีไฟล์วีดิโอใช้ประกอบการแสดง อนุญาตให้ใช้ในรูปแบบ .mp4 เท่านั้น
2. กรณีมีเฉพาะไฟล์เสียงใช้ประกอบการแสดง อนุญาตให้ใช้ในรูปแบบ .mp3 เท่านั้น
3. หากมีภาพนิ่งเป็น Background ประกอบการแสดง อนุญาตให้ใช้ในรูปแบบ .jpg เท่านั้น
4. หากไม่มีภาพหรือวีดิโอฉากหลัง ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ใช้ภาพโลโก้งานแทน
5. ห้ามใช้เสียงพากย์ของต้นฉบับ มาตัดต่อเพื่อใช้ประกอบการแสดง
ุ6. ห้ามใช้ภาพกราฟิกหรือคลิปที่ตัดมาจากอนิเมชั่นต้นฉบับ รวมไปถึงโลโก้ทางการของเรื่องนั้นๆ

Important Remark
หมายเหตุสำคัญ

1. ชุดคอสเพลย์ที่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศจากเวทีประกวดใดๆ มาก่อน จะไม่สามารถนำมาลงประกวดในรายการนี้ได้ หากทางทีมงานตรวจสอบเจอหรือได้รับข้อมูลร้องเรียนในภายหลัง ผู้ที่นำชุดคอสเพลย์ที่เคยได้รางวัลมาประกวดซ้ำจะถูกตัดสิทธิทันที
2. ชุดที่ลงประกวดแต่ไม่เคยได้รับรางวัลหรือได้รับรางวัลที่ไม่ใช่รางวัลชนะเลิศ สามารถนำมาลงประกวดได้ตามปกติ
3. บริเวณเวทีและพื้นที่จัดงานโดยรอบ ถือเป็นเขตห้ามสูบบุหรี่ และเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์

Contact Details
ข้อมูลสำหรับให้ทีมงานใช้ติดต่อกลับ
Email Address *
กรอก Email ที่ใช้ในการติดต่อ (กรุณาตรวจสอบความถูกต้อง)
Your answer
Team Name *
กรอกชื่อทีมที่ใช้ในการประกวด (ห้ามใช้ชื่อที่มีความหมายหยาบคาย หรือส่อไปในเชิงลามกอนาจาร)
Your answer
Phone Number *
หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
Your answer
Full name *
ชื่อ-นามสกุล ของตัวแทนทีม
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of X10 Event. Report Abuse - Terms of Service