ให้กรอกข้อมูลที่ถูกต้องที่สุด
อีเมล *
ตัวอย่าง student@gmail.com ***(ถ้านักเรียนไม่มีอีเมล ให้ใช้อีเมลของผู้ปกครองก็ได้ เพราะต้องเปิดอีเมลของคุณเพื่อโหลดไฟล์ PDF แล้วนำไปพิมพ์เป็นกระดาษ A4 เพื่อนำมาแสดงในวันสอบ)***
ระดับชั้นที่สมัคร *
คำนำหน้า *
ชื่อ *
นามสกุล *
เลขประจำตัวประชาชน *
(ตัวอย่าง) 1234567891012
อายุ *
เกิดวันที่ *
วัน / เดือน / ปี ค.ศ.
MM
/
DD
/
YYYY
จังหวัดที่เกิด *
ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ *
หมู่ที่ *
ถนน *
(ไม่มีใส่ -)
บ้าน *
(ไม่มีใส่ -)
ตำบล *
อำเภอ *
จังหวัด *
รหัสไปรษณีย์ *
โทรศัพท์มือถือ *
บิดาชื่อ *
(ตัวอย่าง) นายหล่อ นิสัยดี
บิดาอายุ *
อาชีพบิดา *
โทรศัพท์มือถือบิดา *
(ไม่มีใส่ -)
มารดาชื่อ *
(ตัวอย่าง) นางสวย นิสัยดี
มารดาอายุ *
อาชีพมารดา *
โทรศัพท์มือถือมารดา *
(ไม่มีใส่ -)
จบจากโรงเรียนเดิม *
ตำบลโรงเรียนเดิม *
อำเภอโรงเรียนเดิม *
จังหวัดโรงเรียนเดิม *
ผลการเรียนเฉลี่ย *
ความสามารถพิเศษ *
(ไม่มีใส่ -)
โรคประจำตัว
(ถ้ามี)
การเลือกแผนการเรียน *
หลักฐานที่จะนำมาแสดงในวันรายงานตัว *
Required
เป็นนักเรียน *
ผู้ปกครอง *
(ตัวอย่างกรอกในช่องอื่นๆ) ปู่ ย่า ตา ยาย ลุง ป้า น้า อา พี่สาว พี่ชาย ฯลฯ
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of ศาลาตึกวิทยา. Report Abuse