שאלונים לתזה- חיה כהן- 2

משיב נכבד,
אנו מודים לך על הסכמתך להשתתף במחקר זה ומעריכים את השקעתך במילוי השאלון. המחקר הנוכחי עוסק בגורמים המסבירים רווחה נפשית בקרב נשאי HIV הנמצאים בזוגיות. המחקר נעשה במסגרת החוג לטיפול באומנות של אוניברסיטת חיפה. מטרת המחקר היא ללמוד על טבעם של יחסים זוגיים לאורך זמן בקרב נשאי HIV בישראל ולבדוק מהם הגורמים שיכולים להסביר רווחה נפשית. על מנת להשתתף במחקר הנך מתבקש למלא מקבץ שאלונים (הזמן הנדרש למילוי השאלונים הוא כחצי שעה).
השתתפותך במחקר זה הינה חשובה ביותר ותעזור לקדם את ההבנה של התמודדות נשאי HIV הנמצאים בזוגיות ותוצאות המחקר יעזרו לפתח כלים נוספים לטיפול בנשאי HIV בישראל. בנוסף לכך, ההשתתפות במחקר תעזור להפחית את הסטיגמה הקיימת כלפי נשאים.
הבחירה להשתתף במחקר נמצאת בידיך. הפרטים האישיים והמידע שיימסר על ידך יהיו חסויים ואנונימיים ויישמרו בסודיות מוחלטת. לא ניתן יהיה לזהות משתתף זה או אחר במחקר. זכותך לסרב להשתתף במחקר. לידיעתך, עומדת בפניך האפשרות לשנות את דעתך בכל רגע נתון גם לאחר הסכמתך להשתתף. אם תשנה את דעתך לא תהיה לכך כל השלכה לגביך.
אנו רוצים להדגיש שיתכן ותוכן השאלון יעורר בך אי נוחות מסוימת. במידת הצורך הנך מוזמן לפנות לפני מילוי השאלון או אחריו לחוקרת חיה כהן בטלפון 054-4272137, או בדואר אלקטרוני: mushcohen@gmail.com. כמו כן, להלן פרטי "הוועד למלחמה באיידס" (השירות הפסיכו-סוציאלי) 03-5613000, שלוחה 105, היכול לספק תמיכה וייעוץ שיישמר איתך לכל סוגיה או שאלה שתתעורר, במקרה ואתה מרגיש צורך בתמיכה, מידע וסיוע נוסף.
בברכת תודה מקרב לב.
חיה כהן
סטודנטית לתואר שני בטיפול באומניות.

אני מצהיר בזאת כי:
אני בגיר/ה כשיר ומסכים להשתתף במחקר כמפורט במסמך זה וידוע לי כי:
א. אני חופשי להפסיק בכל עת את השתתפותי במחקר.
ב. מובטחת סודיות מוחלטת באשר לזהותי האישית בפרסומים מדעיים ובכל פרסומים אחרים.
ג. בכל בעיה הקשורה למחקר אוכל לפנות לחוקרים להתייעצות נוספת.
ד. לא ידוע לי על כל מניעה רפואית או משפטית או אחרת להשתתפותי במחקר.
הנני מצהיר, כי נמסר לי מידע מפורט אודות המחקר, כולל הפרטים ביחס למטרות המחקר, לשיטותיו, למשך הזמן הצפוי ולאי הנוחות העלולה להיגרם לי.

    This is a required question