แบบประเมินความพึงพอใจ
แบบประเมินฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูล และข้อเสนอแนะ สำหรับนำไปปรับปรุงการดำเนินงาน จึงขอความร่วมมือท่านตอบแบบประเมิน และให้ข้อเสนอแนะตามความเป็นจริง
ชื่อโครงการ เกมคุณธรรมบนโมบายแอปพลิเคชัน
1.ความพึงพอใจด้านเนื้อเรื่อง
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
การดำเนินของเนื่อเรื่อง
ลำดับขั้นตอนในเนื้อเรื่อง
ระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินเนื้อเรื่อง
ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างเนื้อเรื่อง
2. ความพึงพอใจด้านซอฟต์แวร์
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
การติดขัดของซอฟต์แวร์
การใช้งานซอฟต์แวร์
3.ความพึงพอใจด้านกราฟฟิก
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ลักษณะของกราฟฟิก
ความคิดสร้างสรรค์ในการทำกราฟฟิก
4. ความพึงพอใจด้านคุณธรรม
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
คุณธรรมที่ได้รับ
การนำคุณธรรมที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms