QSHSHMB “Ilija Nikolovski – Luj “ – Shkup fletëparaqitje për pranimin e nxënësve drejtpërsëdrejti në klasën e II (dytë) 6 vjeçare shkolla e ultë e muzikës (KITARË KLASIKE, KLARINETË, SAKSAFON, FLAUTË, OBOE, TRUMPETË, KORNA, INSTRUMENTET ME TË GODITUR, HARMONIKË).
Në klasën e II gjashtëvjeçare të shkollës së ultë të muzikës mundet të regjistrohen nxënësit të cilët pranë shkollës së tyre amë vitin e ardhshëm shkollor do të jenë klasa e V ose kl. VI, por paraprakisht do ti nënshtrohen provimit pranues nga solfexho sipas planë programit të paraparë për klasën e parë (të këndojnë ushtrim melodik sipas notave).

Shënoni imejl adresën tuaj ku do ta pranoni fletëparaqitjen e plotësuar si dëshmi se të njëjtën e keni plotësuar.
Email address *
Dokumentet e nevojshme dhe Informata të rëndësishme:
Dokumentet e nevojshme:

1. Fletëparaqitje e plotësuar (elektronike)
2. Kopje nga certifikata nga libri amë (duhet ta sillni në ditën e provimit pranues)
3. Vërtetim për nxënës të rregullt nga shkolla fillore amë (duhet ta sillni në ditën e provimit
pranues)

Informacione të rëndësishme:

Në klasën e dytë nuk do të kemi mundësi ti pranojmë të gjithë nxënësit që do të paraqiten. Do të regjistrohen vetëm nxënësit të cilët me sukses do ta kalojnë provimin pranues;

Orari mësimor nuk do të jetë i përshtatshëm për secilin veq e veq për atë arsyje ju lutemi që ju ti përshtatni të gjithë aktivitetet jashtë shkollore sipas orarit të shkollës sonë i cili do të jetë valid që nga fillimi i vitit të ri shkollor.

Orari për provimet pranuese do të jetë i shpallur në veb faqen e shkollës pas kohës së paraparë për dorzimin e fletëparaqitjeve.

Shkolla nuk do të ketë mundësi secilin personalisht ta informon për datën e caktuar të provimeve pranuese.

Për atë shkak ju lutemi të gjithë ju që do të paraqiteni, këtë informacion ta ndjekni në veb faqen tonë.
Nëse e lexuat dhe kuptuat gjithçka që shkruan shtypni në NEXT
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy