Pyetësor
Low Carbon Transport for Cruise Destination Cities Locations
Mosha *
Your answer
Seksi *
Niveli i Edukimit *
A është aktiviteti juaj ekonomik i lidhur direkt me turizmin? *
Në terma të përgjithshëm, mendoni se përfitimet që gjenerohen nga turizmi me krociera në qytetin e Durrësit japin një impakt pozitiv për qytetin? Vlerësoni nga "1" deri tek "5" duke qënë 5 më e larta. *
Turizmi me krociera ka një efekt pozitiv në punësimin lokal. Vlerësoni nga "1" deri tek "5" duke qënë 5 më e larta. *
A duhet hartuar një plan mobiliteti për të integruar në mënyrë të qëndrueshme aktivitetin turistik në qytet? Vlerësoni nga "1" deri tek "5" duke qënë 5 më e larta. *
Sa shpesh grumbullohen turistët në zonat e përmendura atraktive të qytetit? *
Mendoni se promovimi i mënyrave më të qëndrueshme të transportit në qytetin e Durrësit ndihmonte në rritjen e komoditetit si për turistët edhe për rezidentët? *
A ndikon përqëndrimi i turistëve në lëvizshmërinë tuaj? *
A keni ndonjë sugjerim për përmirësimin e rrjetit pedonal, rrugëve të dedikuara për bicikleta apo transport publik për turistët e krocierave? *
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.